Sorodne objave

RKK 2024-1 7. maj 2024
RKK 2023-4 19. marec 2024
RKK 2023-3 27. oktober 2023
RKK 2023-2 24. julij 2023
RKK 2023-1 5. maj 2023
RKK 2022-4 24. januar 2023
RKK 2022-3 27. oktober 2022
RKK 2022-2 27. junij 2022
RKK 2022-1 6. april 2022
RKK 2021-4 18. marec 2022
RKK 2021-3 21. oktober 2021
RKK 2021-2 6. julij 2021
RKK 2021-1 5. april 2021
RKK 2020-4 2. februar 2021
RKK 2020-3 24. september 2020
RKK 2020-2 19. junij 2020
RKK 2020-1 26. marec 2020
RKK 2019-4 11. februar 2020
RKK 2019-5 28. januar 2020
RKK 2019-3 28. oktober 2019
 

 

Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem


 

RKK, letnik 62, leto 2011, številka 2,

 


Članki


Tadeja Kolenc, Jurij Kebe, Anton Bukovnik:

slika naslovnice Revije za kriminalisitiko in kriminologijo, leto 2011, številka 2

Benjamin Flander:


Zoran Kanduč:


Saša Kmet, Vanja Žižmond:


Bojan Dobovšek, Bojan Kurež:

 

Iz zgodovine

Pavle Čelik:


Pregled strokovnih člankov 


Prikazi, ocene, recenzije 

Zoran Kanduč: Tonči Kuzmanić (ur.): Prispevki h kritiki managerske paradigme - R. F. Drucker in njegov managerski ideologem

Zoran Kanduč: Edward Palmer Thompson: Navade, plebejska kultura in moralna ekonomija

Primož Gorkič: Dr. Aleš Završnik (ur.): Kriminaliteta in tehnologija - kako računalniki spreminjajo nadzor in zasebnost ter kriminaliteto in kazenski pregon?


Zapisi 

Delo Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v letu 2010

Franc Brinc: Udeležba delavcev inštituta na kongresih, konferencah, posvetovanjih ter drugih strokovnih in znanstvenih sestankih doma in v tujini

Maja Jere, Aleš Bučar-Ručman, Katja Eman: Priprava nove resolucije o preprečevanju in zatiranju kriminalitete - poročilo o okrogli mizi

Primož Gorkič: Pregon finančnih nepravilnosti - upravni in kazenski vidiki


Nove knjige