Revija za kriminalistiko in kriminologijo

ISSN 0034-690X

Arhiv O reviji Navodila avtorjem


 

RKK, letnik 62, leto 2011, številka 2,

 


Članki


Tadeja Kolenc, Jurij Kebe, Anton Bukovnik:

RKK_2011_02

Benjamin Flander:


Zoran Kanduč:


Saša Kmet, Vanja Žižmond:


Bojan Dobovšek, Bojan Kurež:

 

Iz zgodovine

Pavle Čelik:


Pregled strokovnih člankov 


Prikazi, ocene, recenzije 

Zoran Kanduč: Tonči Kuzmanić (ur.): Prispevki h kritiki managerske paradigme - R. F. Drucker in njegov managerski ideologem

Zoran Kanduč: Edward Palmer Thompson: Navade, plebejska kultura in moralna ekonomija

Primož Gorkič: Dr. Aleš Završnik (ur.): Kriminaliteta in tehnologija - kako računalniki spreminjajo nadzor in zasebnost ter kriminaliteto in kazenski pregon?


Zapisi 

Delo Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v letu 2010

Franc Brinc: Udeležba delavcev inštituta na kongresih, konferencah, posvetovanjih ter drugih strokovnih in znanstvenih sestankih doma in v tujini

Maja Jere, Aleš Bučar-Ručman, Katja Eman: Priprava nove resolucije o preprečevanju in zatiranju kriminalitete - poročilo o okrogli mizi

Primož Gorkič: Pregon finančnih nepravilnosti - upravni in kazenski vidiki


Nove knjige