Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja ponovno javno dražbo za prodajo stavbnega zemljišča v izmeri 1.930 m2 v Radljah ob Dravi. Ponovna javna dražba bo 2. oktobra 2019 ob 11. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v Ljubljani.

Izklicna cena za nepremičnino znaša 61.760 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja 200 evrov.

Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za nepremičnino do 27. septembra 2019, na račun Ministrstva za notranje zadeve.

Dodatne informacije o javni dražbi in pogojih sodelovanja najdete na spletni strani notranjega ministrstva, v rubriki Ravnanje s stvarnim premoženjem: Javne dražbe.