Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za brezplačno oddajo stanovanja v Brežicah. Stanovanje se oddaja nevladni organizaciji, ki deluje na področjih preprečevanja nasilja in socialnega varstva. Rok za oddajo ponudb je 30. marec 2022.

Predmet oddaje v brezplačno uporabo:

Stanovanje št. 11 na naslovu Šolska ulica 11, 8250 Brežice, ID znak: del stavbe 1300-453-128, v skupni izmeri 34,90 m2. Stanovanju pripada tudi kletni prostor v izmeri 7,10 m2. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno. Energetska izkaznica je v izdelavi. Stanovanje se oddaja v brezplačno uporabo v stanju, v kakršnem je na dan prevzema v posest.

Čas trajanja oddaje v brezplačno uporabo:

Stanovanje se oddaja v brezplačno uporabo za določen čas, in sicer najdlje do 4. oktobra 2022.

Pogoji oddaje v brezplačno uporabo:

Stanovanje se oddaja v brezplačno uporabo nevladni organizaciji, ki ji je podeljen status delovanja v javnem interesu in deluje na področjih preprečevanja nasilja in socialnega varstva.

Rok za oddajo ponudbe:

Ponudnik mora ponudbo z vsemi zahtevanimi dokumenti in prilogami poslati najkasneje do 30. marca 2022 do 12. ure na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova ulica 2

1501 Ljubljana

Več informacij:

Vse potrebne informacije in obrazec za oddajo ponudbe najdete na spletišču gov.si oz. na tej povezavi.