Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja 103 rabljena prevozna sredstva ter 80 avto in moto plaščev. Rok za odajo ponudbe je 13. november 2019.

Možen je le odkup vseh premičnin v celoti. Izhodiščna cena za vse premičnine skupaj znaša 66.920 evrov.

Ponudba se bo štela za pravočasno, če jo bo ponudnik predložil prodajalcu do vključno 13. novembra 2019, najkasneje do 12. ure. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova ulica 2

1501 Ljubljana

Javno odpiranje ponudb bo 14. novembra 2019 ob 9. uri, na Ministrstvu za notranje zadeve, na Štefanovi ulici 2 v ljubljani.

Kontaktni osebi za ogled premičnin in več informacij sta gospod Franci Kramaršič (telefonska številka (01) 428 56 63) ali gospod Saša Rajkovič (telefonska številka (01) 428 44 92).

Vse informacije o javnem zbiranju ponudb najdete na spletni strani notranjega ministrstva.