Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve prodaja 138 kosov rabljenih prevoznih sredstev. Svoje ponudbe lahko pošljete do 15. junija 2021.

Ponudnik mora ponuditi odkup vseh premičnin v celoti, torej vseh 138 kosov rabljenih prevoznih sredstev. Izhodiščna cena za premičnine znaša skupaj 87.722,25 evra.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah in na predpisanih obrazcih najkasneje do 15. junija 2021 do 12. ure na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova ulica 2

1501 Ljubljana

Podrobnejše informacije in vso dokumentacijo najdete na spletišču gov.si, v rubriki Javne objave.