Sorodne objave

 

Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Sprememba!
V uveljavitvijo novega vladnega Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, ki je začel veljati 30. marca 2020, je Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20) prenehal veljati.

Podatki v nadaljevanju zatio niso več aktualni.

 

Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) se do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji.

Odlok se ne uporablja za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljen za:

 • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
 • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,
 • dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
 • dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
 • dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,
 • dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 • dostop do mest za prodajo hrane za živali,
 • dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
 • dostop do storitev za nujne primere,
 • dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in prodajo semen, krmil in gnojil,
 • dostop do bencinskih črpalk,
 • dostop do bank in pošt,
 • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
 • dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
 • dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
 • dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,
 • dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,
 • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev.

Podrobnejšo opredelitev teh izjem za območje posamezne lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom, ki se javno objavi.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru zgoraj navedenih izjem dovoljuje tudi:

 • skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,
 • skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Odlok začne veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica.

Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni.

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih (Uradni list RS, št. 18/20) in Odredba o prepovedi zbiranja na določenih športnih in drugih dogodkih na javnih mestih na prostem (Uradni list RS, št. 17/20).

Policisti izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni skupaj z zdravstvenim inšpektoratom in samostojno

Za izvajanje nadzora nad Zakonom o nalezljivih boleznih je pristojen Zdravstveni inšpektorat RS, ki je istočasno tudi prekrškovni organ. Kljub temu pa policisti prioritetno izvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive/ih bolezni s skupnimi poostrenimi nadzori z zdravstvenim inšpektoratom in samostojno. V primeru, da pri izvajanju policijskih nalog naletijo na skupino ali posameznika, ki krši kateri koli odlok Vlade RS, ki je bil izdan na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, policisti izvedejo postopek, ugotovijo okoliščine in če pri tem ugotovijo elemente prekrška, jih dokumentirajo ter odstopijo ugotovitve prekrškovnemu organu.

Na upoštevanje ukrepov za preprečevanje nalezljive bolezni, opredeljenih v odlokih vlade, skladno z 38. oz. 39. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije kršitelje opozorijo oz. jim ukažejo na primer, da se razmaknejo oz. da s kršitvijo prenehajo. Če oseba ne upošteva odredbe policista, stori prekršek iz 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru. Policist tedaj izvede prekrškovni postopek.

Policisti bodo vse odloke in ukrepe za preprečevanje nalezljive bolezni, tako kot doslej, dosledno obravnavali in odstopali ugotovitve drugemu prekrškovnemu organu, istočasno pa zagotavljali izvajanje ukrepov.

Povezane vsebine

Najpogostejša vprašanja in odgovori o odloku o začasni prepovedi zbiranja ljudi