Policisti smo ta praznični konec tedna z namenom preprečevanja širjenja epidemije koronavirusa preverjali, ali spoštujete odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah. Nadzor smo izvedli v 11.308 krajih. Prejeli smo 363 prijav, sami pa zaznali 1.089 kršitev odloka. Pri tem smo izrekli 700 opozoril. Namen nadzora ni kaznovanje ljudi, temveč upoštevanje priporočil strokovnjakov, zakonov in odlokov, ki odrejajo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni.

Ostanite doma foto a drenik

Policisti v skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije, na podlagi vladnih odlokov ter Zakona o nalezljivih boleznih izvajajo nadzor nad upoštevanjem ukrepov za preprečevanje nalezljive bolezni covid-19 ter nudijo asistenco in pomoč zdravstvenemu inšpektoratu oz. zdravstvenim delavcem. Tako policisti nudijo policijsko asistenco zdravstvenemu osebju, preverjajo prijave o kršitvah vladnih odlokov, nadzirajo območja, kjer se pogosto zbirajo ljudje, ter izvajajo druge naloge, povezane s preprečevanjem širjenja bolezni v skladu z 51. členom Zakona o nalezljivih boleznih. Policisti pri tem uporabljajo razpoložljiva zaščitna sredstva in se držijo samozaščitnih ukrepov.

Konec preteklega meseca, natančneje 20. marca 2020, je začel veljati Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.

Policisti v postopkih ugotavljajo elemente kršitve odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in v primerih, da prepoznajo elemente kršitve, ugotovitve odstopijo pristojnemu prekrškovnemu organu, tj. Zdravstvenemu inšpektoratu RS (ZIRS). Istočasno policisti kršitelje opozorijo oz. ukažejo, da upoštevajo ukrepe, ki so odrejeni z Zakonom o nalezljivih boleznih oz. z vladnimi odloki. V primeru, da kršitelji ne upoštevajo odredbe policista, lahko policist uvede prekrškovni postopek v skladu z 22. členom Zakona o varstvu javnega reda in miru, za katerega je zagrožena kazen med 333 in 625 evri.

Pri tem je treba izpostaviti, da namen nadzora ni kaznovanje ljudi, temveč upoštevanje priporočil strokovnjakov, zakonov in odlokov, ki odrejajo ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Policija ne vodi evidence, ki bi izkazovala, koliko in katere kršitve drugega pristojnega organa so policisti obravnavali. Opozorila, odredbe policistov pa ljudje praviloma upoštevajo. Vendar pa bodo policisti v primeru zaznave izrazite malomarnosti oz. naklepne ignorance ukrepov dosledno izvedli navedene prekrškovne postopke oz. obravnavo kaznivega dejanja 177. člena Kazenskega zakonika RS (kaznivo dejanje širjenja nalezljive bolezni).

Policija pri izvajanju nalog, povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe covid-19, tesno sodeluje z ZIRS pri skupnih nadzorih oz. pri odstopanju prijav o kršitvah odlokov in na ta način zagotavlja hiter in učinkovit nadzor po vsej Sloveniji, s tem pa tudi počasnejše širjenje okužbe.

Podrobnejše statistične podatke o nadzoru po posameznih policijskih upravah najdete v tej tabeli.