Sorodne objave

 

Izdan je bil nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 30. aprila 2020.

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni prepovedi gibanja

Odslej dovoljeno gibanje tudi med občinami

Z odlokom se odpravlja prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Še vedno pa se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije bolezni COVID-19 začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter prepoveduje dostop na javne kraje in površine v Sloveniji, razen če ta ali drug vladni odlok ne določajo drugače.

Odlok namreč določa sprostitev gibanja oziroma dostop do drugih storitev v Sloveniji, če vlada sprejme ali odpravi začasno prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom.

Gibanje, dostopanje in zadrževanje na javnem kraju še vedno prepovedano, razen za določene izjeme

Še vedno ostaja prepoved gibanja, dostopa in zadrževanje na javnem kraju. Se pa v okviru izjem iz odloka dovoljuje gibanje:

  • skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali posameznikov,
  • skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali z dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Gibanje in zadrževanje na zaprtem javnem kraju le ob upoštevanju določenih pogojev

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo z odlokom dovoljene storitve, se mora upoštevati:

  • ohranjanje varne razdalje do drugih oseb,
  • obvezna je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter
  • razkuževanje rok (razkužila mora zagotoviti ponudnik storitev).

Z novim odlokom preneha veljati dosedanji odlok o začasni splošni prepovedi gibanja

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji je bil v Uradnem listu RS objavljen 29. aprila in začne veljati v četrtek, 30. aprila 2020.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati dosedanji odlok (Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 52/20 in 58/20)).

Povezane vsebine

14. redna seja Vlade Republike Slovenije

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni prepovedi gibanja