Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve bo v brezplačno uporabo oddalo poslovne prostore v stavbi Policijske postaje Tržič. Poslovni prostori se oddajajo v brezplačno uporabo predvidoma Društvu gorske reševalne službe Tržič. Rok za oddajo ponudb je 5. junij 2020.

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov v stavbi Policijske postaje Tržič na naslovu Cesta Ste Marie Aux Mines 19, 4290 Bistrica pri Tržiču v brezplačno uporabo.

Predmet oddaje

V brezplačno uporabo se odda neopremljena pisarna v izmeri 8 m2 in skladišče v izmeri 10,50 m2 v drugem nadstropju ter parkirni prostor v izmeri 15 m2 v kleti stavbe Policijske postaje Tržič, ID znak 2144-380, na naslovu Cesta Ste Marie Aux Mines 19, Bistrica pri Tržiču, ki leži na parc. št. 157/3, k.o. 2144 Bistrica (v nadaljevanju: poslovni prostori).

Poslovni prostori se oddajajo v brezplačno uporabo predvidoma Društvu gorske reševalne službe Tržič.

Čas oddaje prostorov

Poslovni prostori se oddajajo v brezplačno uporabo za določen čas, to je do 31. decembra 2020.

Rok za oddajo ponudb

Ponudnik mora ponudbo poslati najkasneje do 5. junija 2020, na naslov Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Dodatne informacije in ogled prostorov:

Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom oddaje prostorov:

Vse potrebne informacije in obrazce najdete na spletnem mestu gov.si oz. na tej povezavi.