Sorodne objave

 

Naprodaj sta nezasedeni službeni stanovanji v Črnomlju in Gornji Radgoni. Javna dražba bo v ponedeljek, 26. julija 2021, ob 11. uri na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Stanovanje na Cankarjevi ulici 2 v Črnomlju je veliko 67,60 m2; izhodiščna cena je 63.000,00 evra. Stanovanje na Mladinski ulici 16 v Gornji Radgoni je veliko 81,60 m2; izhodiščna cena je 73.000,00 evra. V ta zneska ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Stanovanji se prodajata vsako posebej in sta neopremljeni. 

Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10 odstotkov od izklicne cene za posamezno stanovanje, pri čemer mora biti varščina položena do 21. julija 2021.

Več informacij

Podrobnejše informacije so objavljene na portalu GOV.SI: Javna dražba za prodajo 2 stanovanj