Sorodne objave

 

Naprodaj je 24,72 m3 označenega lesa na zemljišču, ki se nahaja na območju Sektorja za oskrbo Gotenica. Interesenti morajo svoje ponudbe za odkup z vsemi zahtevanimi dokumenti in prilogami poslati najkasneje do srede, 27. oktobra 2021, do 12. ure na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana.

Gre za t. i. les na panju, posekati pa je dovoljeno le drevesa, ki jih je z odločbo izbral in označil Zavod za gozdove Slovenije, in sicer je na parceli št. 42/1, k. o. 1583 Gotenica, ki v naravi predstavlja poseljeno zemljišče, z odločbo skupaj odkazanega 24,72 m3 označenega drevja, od tega 4,20 m3 bruto lesa gorskega javorja, 5,50 m3 bruto lesa ostrolistnega javorja in 15,02 m3 bruto lesa velikega jesena. Drevesa so slabše kvalitete, les je uporaben predvsem za drva.

Izhodiščna cena za prodajo lesa na panju znaša skupaj 750 evrov neto; v ceno ni vštet 22-odstotni davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o plačani varščini v znesku 75 evrov. Možen je samo odkup lesa na panju v celoti.

Kontaktni osebi za ogled sta Peter Šubic (telefonska številka 01 898 65 41) ali Roman Struna (telefonska številka 01 898 65 40). Podrobnejše informacije v zvezi s postopkom javnega zbiranja ponudb: Mojca Pleško Grah (telefonska številka 01 428 47 23, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali Helena Kobal (telefonska številka 01 428 44 52, e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.).

Več informacij, vključno z obrazci, ki jih morajo izpolniti ponudniki

Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju