Sorodne objave

 

Ponovno je naprodaj nezasedeno službeno stanovanje v Črnomlju. Javna dražba bo v ponedeljek, 27. septembra 2021, ob 10. uri na naslovu Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Cankarjeva ulica crnomelj

Neopremljeno stanovanje na Cankarjevi ulici 2 v Črnomlju je veliko 67,60 m2; izklicna cena znaša 58.000 evrov. V ta znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10 odstotkov od izklicne cene za posamezno stanovanje, pri čemer mora biti varščina na račun ministrstva položena do 22. septembra 2021.

Več informacij

Podrobnejše informacije so objavljene na portalu GOV.SI: Ponovna javna dražba za prodajo stanovanja v Črnomlju