Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 9. julija 2020. Po novem je začasno prepovedano zbiranje ljudi, če se zbira več kot deset ljudi ali je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja

 

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi, pri čemer sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek udeležencev,
  • naslov stalnega prebivališča,
  • kontaktna telefonska številka,
  • kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),
  • čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Sklicatelj zbiranja ta seznam posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči.

Če ni mogoče zagotoviti minimalne varnostne razdalje med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh, je zbiranje prepovedano ne glede na število ljudi.

Več informacij v vladnem sporočilu za javnost: 25. redna seja Vlade Republike Slovenije