Sorodne objave

 

Z včerajšnjimi dopolnitvami Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, ki veljajo od danes, 23. oktobra 2020, se upoštevajo nekatere nove izjeme v času omejitve gibanja med 21. in 6. uro ter pri omejitvi prehajanja med statističnimi regijami.

Ukrepi po regijah koronavirus 23102020Med 21. in 6. uro je odslej dovoljeno izvajanje storitev dostave jedi in pijač, zdravil in osnovnih življenjskih potrebščin pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, če imajo za to registrirano dejavnost. Dovoli se tranzit oseb, ki so vstopile v Slovenijo z namenom potovanja v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Sloveniji.

Dodane so tudi nove izjeme pri omejitvi prehajanja med statističnimi regijami.

Nova 11. točka omogoča prehod med regijami tudi za tranzit oseb, ki so vstopile v Slovenijo z namenom potovanja v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Sloveniji. V 4. točki se doda izjema za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom.

Dodano je tudi uveljavljanje izjem za člana skupnega gospodinjstva in ožje družinske člane osebe (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve), kadar potujejo skupaj.

Podrobnejše informacije: Vladno sporočilo za javnost

Povezane vsebine

Omejitve zbiranja in gibanja

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb po regijah

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur. list RS št. 147/20, 19. 10. 2020)

Odlok o dopolnitvah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur. list RS št. 151/20, 22. 10. 2020)