Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavlja javno dražbo za prodajo treh stanovanj, in sicer v Destrniku, Šmarju pri Jelšah in v Starem trgu pri Ložu. Javna dražba bo 14. oktobra 2020, v Ljubljani. 

Prodajajo se tri neopremljena stanovanja:

  • zasedeno stanovanje ID znak 364-241-7 v Destrniku, Vintarovci 53, v skupni izmeri 64,10 m2,
  • nezasedeno stanovanje ID znak 1200-427-19 v Šmarju pri Jelšah, Rogaška cesta 19, v skupni izmeri 37,30 m2,
  • nezasedeno stanovanje ID znak 1637-6-10 v Starem trgu pri Ložu, Cesta Notranjskega odreda 43, v skupni izmeri 64,80 m2

Izklicne cene:

  • za zasedeno stanovanje ID znak 364-241-7 v Destrniku, Vintarovci 53: 35.000 evrov
  • za nezasedeno stanovanje ID znak 1200-427-19 v Šmarju pri Jelšah, Rogaška cesta 19: 24.000 evrov
  • za nezasedeno stanovanje ID znak 1637-6-10 v Starem trgu pri Ložu, Cesta Notranjskega odreda 43: 41.000 evrov

V te znesek ni vštet davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja je 200 evrov.

Dražitelji morajo plačati varščino v višini 10 % od izklicne cene za posamezno stanovanje, pri čemer velja, da mora biti varščina do 9. oktobra 2020 na računu Ministrstva za notranje
zadeve.

Kraj in čas javne dražbe

Javna dražba bo potekala 14. oktobra 2020 ob 13. uri na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Vse informacije najdete na spletnem portalu gov.si oz. na tej povezavi.