Sorodne objave

 

V odlok o omejitvah gibanja so bile včeraj vnesene nekatere spremembe, ki veljajo od danes, 6. novembra 2020. Zaposlenim za prihod na delo in odhod z dela po novem ni treba več izpolnjevati še izjave; zadostuje potrdilo njihovega delodajalca, ki je lahko izdano tudi za daljše obdobje enega tedna ali meseca. Poleg tega lahko prekrškovni postopek od danes vodijo tudi občinski redarji.

Spremembe odloka

  • Izjema v 1. in 4. členu je odslej jasneje zapisana, in sicer da velja za prihod na delo, odhod z dela in izvajanje nujnih delovnih nalog.
  • Popravljena je definicija ožjih družinskih članov in članov skupnega gospodinjstva v 4. členu (sedaj je nedvoumno zapisano, da ni razlik pri obravnavi otrok; prav tako lahko izjeme uveljavljajo ožji družinski člani in člani skupnega gospodinjstva, ko potujejo skupaj).
  • Izjava ni več potrebna pri uveljavljanju izjeme za prihod na delo in odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje (a mora posameznik s sabo še vedno imeti dokazilo, npr. potni nalog, pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, kje je zaposlen oziroma kje bo izvajal delovne naloge).
  • Za vodenje prekrškovnega postopka in izrekanje glob so odslej poleg policije in pristojnih inšpektoratov pristojna tudi občinska redarstva.

Več informacij v sporočilu za javnost MNZ

Povezane vsebine

Omejitve zbiranja in gibanja

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur. list RS št. 155/20, 26. 10. 2020)

Odlok o spremembah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur. list RS št. 159/20, 5. 11. 2020)