Sorodne objave

 

V povezavi z medijskimi objavami preteklega vikenda objavljamo pojasnilo Policije.

Epidemija novega koronavirusa je korenito spremenila družbene razmere in zavoljo skupnega dobra posegla tudi v posamezne pravice državljank in državljanov. Čeprav so ti ukrepi nujni in namenjeni ohranjanju življenja in zdravja ljudi, pa omejitve med ljudmi nikdar niso priljubljene.

Med  številnimi  nalogami, ki jih policija izvaja ob svojem rednem delu, so dodatno tudi naloge in ukrepi policije, ki so povezani z epidemijo oz. preprečevanjem širjenja koronavirusa. V prvi vrsti gre za nadzor nad upoštevanjem sprejetih ukrepov zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19. Policija v skladu s svojimi pooblastili deluje strokovno in zakonito in poskuša svoje ukrepe izvajati na način, da z najmilejšimi sredstvi in ukrepi doseže zakonito zasledovan cilj, pri čemer vedno izhajamo iz načela sorazmernosti. Zato  v  policiji vedno znova s preventivnimi vsebinami ljudi pozivamo k spoštovanju ukrepov, za dobro vseh, še posebej pa najranljivejših skupin. Enako kot opozarjamo k spoštovanju zakonskih predpisov in tudi na solidarnost ter spoštljiv odnos do drugih v cestnem prometu, na smučiščih, kopališčih, na področju zagotavljanja javnega red in miru itd. Namreč, le s spoštovanjem predpisov in principa solidarnosti lahko družba zagotavlja varno življenjsko okolje vsem svojim članom.

Želimo si, da bi tudi tisti posamezniki, ki so izrazito proti veljavnim ukrepom, ravnali odgovorno in da bi svobodo izražanja uveljavljali na način, ki ne ogroža zdravja, varnosti, reda in miru in ne presega dostojne komunikacije.

Ne glede na vsa pojasnila se vedno znova in znova, predvsem na družbenih omrežjih pojavljajo posamezne nepopolne in zato tudi zavajajoče vsebine o določenih postopkih policistov in o neupravičenem kaznovanju posameznikov (burek, brezdomci, popisovanje protestnikov, posredovanje na Metelkovi, Rogu ipd.). Pogosto gre za veliko kompleksnejše situacije, kot je to prikazano v medijih. Zato naj pojasnimo, da vsak izpostavljen primer policiji preverimo in preučimo, največkrat pa ugotovimo, da je kaznovanju posameznika botrovalo mnogo več okoliščin in dejstev, kot jih je znano javnosti.

Enako je pri varovanju neorganiziranih in nedovoljenih javnih shodov, kjer so vsi policijski ukrepi rezultat vsakokratne temeljite predhodne strokovne varnostne ocene, načrtovanja dela in izkušenj iz preteklih javnih zbiranj. Četudi policisti razumejo nezadovoljstvo ljudi, je varovanje shodov njihova naloga. Dogodki in ukrepi, vzeti iz konteksta, pa v javnosti popolnoma napačno prikazujejo delo policije in ji neupravičeno prilepijo etiketo pristranskosti.

Policisti smo se vedno, to dokazuje tudi zgodovina policije, trudili izvajati naloge z veliko mero etičnosti, tolerance, korektnosti ter zakonitosti in strokovnosti. To je bilo venomer naše edino vodilo. Ne glede na vse smo doslej  vedno – in tako bo ostalo tudi v prihodnje – varovali tiste, katerih zdravje ali življenje je bilo ogroženo zaradi neodgovornega ali objestnega ravnanja drugih. Vedno smo se in se bomo odzvali klicu na pomoč. Vedno smo in bomo še naprej pomagali tistim, ki so se znašli v stiski. Naše delo je namenjeno ljudem, ki smo se jim zavezali ob vstopu v policijske vrste. A pomoč enemu človeku lahko istočasno pomeni ukrepanje zoper nekoga drugega. Ta dualnostnašega  dela je neizbežen in najbolj logičen rezultat, a smo prav zaradi njega velikokrat javno "kaznovani". Le kako naj preprečimo tragedije na cestah, če z njih ne odstranimo pijanih voznikov? Le kako naj zagotovimo varnost premoženja, če ne ustavimo tistih, ki ga uničujejo? In le kako naj zagotovimo varno življenjsko okolje ljudem, če ne zahtevamo spoštovanja ukrepov za zajezitev bolezni. Pri tem ni nepomembno, da policija ne more izbirati, kateri veljaven predpis bo izvajala, ga nadzirala in katerega ne bo. Pri tem pa spoštujemo, da so vsakomur zagotovljene vse pravice tako glede pritožbe na postopke policije kot tudi morebitne ustavnosodne presoje zakonov in odlokov.

Varovanje življenja, zdravja in premoženja ljudi je poslanstvo policije, ki se ne spreminja. Tako je bilo pred epidemijo, tako je sedaj in bo tudi v prihodnje. Verjamemo, da bodo tudi te  razmere minile in da bo čas znova pokazal tisto, kar kaže že vso zgodovino naše samostojne države - da je slovenska policija ves čas služila izključno in edino ljudem.