Sorodne objave

 

Objavljamo odziv generalnega direktorja policije dr. Antona Olaja, ki po seznanitvi in proučitvi kazenske ovadbe, predstavljene na novinarski konferenci v Državnem zboru RS 9. junija  2021, podaja naslednjo izjavo.

"Policija bo tudi v bodoče delovala nepristransko in v okviru pravnega načela enakosti vseh pred zakonom. Tudi v bodoče bom zagovarjal svobodo izražanja v okviru spoštljivega diskurza.

Nikjer (niti ustno niti pisno) se nisem zavzemal za uvedbo preiskave zoper katerokoli politično stranko. V kazenski ovadbi se mi zlonamerno pripisujejo (lažna) neobstoječa dejstva, zato sem danes na tožilstvo podal pisno kazensko ovadbo zoper naznanitelja zaradi suma storitve kaznivega dejanja krive ovadbe po 283. členu Kazenskega zakonika. Za to kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen do dveh let."