Sorodne objave

 

V povezavi z včerajšnjim zaslišanjem generalnega direktorja policije dr. Antona Olaja pred parlamentarno komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) objavljamo naslednji odziv Policije.

Generalni direktor dr. Anton Olaj je na zaslišanju argumentirano pojasnil vsebine, ki izhajajo iz pristojnosti nadzora Knovs-a, kar je razvidno tudi iz zapisa magnetograma seje. Policija v sklopu izvajanja svojih nalog za pravočasno odkrivanje in preprečevanje odklonskih ravnanj zaznala prisotnost posameznih subkulturnih gibanj. Njihov nastanek oz. krepitev je neposredno vezan na krepitev polarizacije evropskega političnega prostora.

Delovanje policije je nujno vezano na pojav kaznivega dejanja/prekrška s strani ali v povezavi s tovrstnimi skupinami, posamezniki. Zavedati se je potrebno, da so nekateri pojavi v tujini (že sama simbolika) kaznivo dejanje samo po sebi, kar pa v Sloveniji ni tako. Posamezne subkulture, ki bi jih lahko označili za skrajne, se po naših ugotovitvah nasilju (praviloma) izogibajo.

Dr. Olaj še izpostavlja, da smo v policiji pozorni na to tematiko in bomo ob izpolnjenih zakonskih pogojih nemudoma ukrepali.

Pravočasno odkrivanje je temeljnega pomena za omejevanje vseh oblik ekstremizma

V Policiji se zavedamo, da je pravočasno odkrivanje temeljnega pomena za omejevanje vseh oblik ekstremizma, posebej tistega, ki se lahko spremeni v nasilni ekstremizem. Policija je zato na lokalni, nacionalni pa tudi mednarodni ravni usmerjena k prepoznavanju dejavnikov, ki omogočajo pogoje za nastanek/krepitev ekstremizma. Policija to izvaja skupaj z različnimi deležniki na medresorski ravni. Pozorni smo na širok nabor dejavnikov; od prvih sovražnosti posameznika in skupine v določenem okolju, krepitve nestrpnosti, pa vse do pojavov opravičevanja nasilja in pozivanja/ščuvanja k nasilju.

Zato Policija izvaja vrsto aktivnosti v sklopu t. i. generalne kot tudi kriminalne prevencije. V prvem primeru se povezuje z deležniki, ki celoviteje obravnavajo razloge in način nastanka, sodeluje pri ozaveščanju ipd. V primeru kriminalne prevencije in pregona je poleg tesnega sodelovanja s tožilstvom, z namenom učinkovitejšega zavarovanja dokazov in preiskovanja, pomembno sodelovanje s tujimi partnerji. Pomembno je tudi načrtno usposabljanje policistov na vseh ravneh.

Pristojne EU agencije in varnostni organi EU ugotavljajo krepitev različnih ekstremizmov, za nekatere od njih je značilno pojavljanje nekaterih novih oblik, ki - za razliko od tradicionalnih - delujejo na meji dovoljenega. Različna tradicionalna subkulturna gibanja, kot tudi nekatera nova, ki nastajajo po vzoru tujine, pogosto združujejo posameznike, ki so sovražni, nestrpni do drugačnih, opravičujejo nasilje za dosego ciljev ipd. Slovenska gibanja ne dosegajo stopnje nasilnosti skupin iz tujine.

Slovenska policija tesno sodeluje s tujimi partnerskimi službami. Takšno sodelovanje se odraža v sodelovanju Slovenije pri oblikovanju EU/regionalnih politik omejevanja ekstremizma, pa tudi pridobivanju izkušenj iz tujine, ki jih nato, kjer je to mogoče, prenesemo na nacionalno raven.

Slovenska policija je in bo tudi v prihodnje sodelovala s komisijo v okviru njenih zakonsko določenih pristojnosti.