Sorodne objave

 

Med 25. novembrom in 10. decembrom se tudi v slovenski policiji pridružujemo obeležitvi mednarodnih dnevov boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. V teh dneh bomo policisti in policistke še več pozornosti kot običajno posvečali osveščanju o problematiki nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter različnim preventivnim aktivnostim.

video nasilje foto

Video: Mednarodni dnevi boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini

Nasilje v družini pomeni premoč storilca nad žrtvijo

Nasilje v družini je kaznivo dejanje, ki je drugačno od ostalih kaznivih dejanj, ki jih policija običajno obravnava. Dogaja se namreč v družini - osnovni celici družbe, kjer so člani med seboj poznani, med njimi so spletene določene čustvene, sorodstvene, intimne vezi, skupne so jim vrednote, prepričanja, interesi, aktivnosti. Zaradi prenašanja vedenjskih in kulturnih vzorcev je družina izrednega pomena za družbo. Ta nasilna dejanja se namreč ne dogajajo na ulici, storilec ni neznan, temveč je nekdo, ki je žrtvi blizu, s katero je v intimnem oziroma zaupnem odnosu. Ne dogaja se nekje, kjer bi bila žrtev sama na nevarnem kraju, ampak za domačimi stenami, med katerimi naj bi se vsak posameznik počutil varnega, sprejetega, ljubljenega, zaželenega. Ne zgodi se kot enkraten travmatski dogodek, temveč se ponavlja vedno znova, tudi vsakodnevno, v različnih oblikah, preko različnih dejanj premoči storilca nad žrtvijo.

pozar

Nasilje je včasih težko prepoznati

Nasilje v družini se velikokrat pojavlja v več oblikah hkrati. Najpogosteje se začne s psihičnim nasiljem, ki ga je velikokrat težko prepoznati. Veliko žrtev se zaradi spretne manipulacije storilca sploh ne zaveda, da so določena dejanja, s katerimi storilec dokaže svojo prevlado nad žrtvijo, v resnici nasilna. Z različnimi dejanji, s katerimi storilec žrtev postopoma izolira od družine, prijateljev, sorodnikov, žrtev "priklene" nase, jo zadrži ob sebi, žrtev pa se tako nima kam obrniti po pomoč, saj ostane izolirana od svoje socialne mreže in odtrgana od možnosti pomoči. Tako pogosto ostane tudi brez lastnih finančnih sredstev ter popolnoma odvisna od nasilnega partnerja. Fizično nasilje se večinoma pojavlja v kombinaciji z ostalimi oblikami nasilja.

znaki

Posledice nasilja so težke in dolgotrajne, kažejo se tudi na otrocih, pričah nasilja med staršema

Dolgotrajna ujetost v nasilnem odnosu ima za žrtev hude posledice, tako na telesnem kot duševnem področju. Zaradi fizičnega nasilja morajo včasih celo poiskati zdravniško pomoč, poškodbe pa so lahko doživljenjske in nepopravljive. Po dolgotrajni izpostavljenosti psihičnemu, spolnemu in ekonomskemu nasilju žrtve potrebujejo tudi psihosocialno strokovno pomoč. Nasilnim dejanjem med staršema so pogosto priče tudi otroci, ki lahko svojo stisko navzven kažejo z nelagodjem, zapiranjem vase, slabšanjem šolskega uspeha. Zato je za vse, ki pri prijateljih, znancih, sorodnikih, starših prepoznavate znake, ki bi lahko nakazovali, da je oseba v domačem okolju žrtev nasilja, zelo pomembno, da to prijavite pristojnim institucijam.

otroska slika

Žrtve težko same poiščejo pomoč, zato prijavite nasilje!

Dnevi osveščanja o problematiki nasilja v družini kažejo na zavedanje družbe, da je to večplasten in obsežen problem, o katerem je treba govoriti. Žrtve namreč zaradi strahu, sramu, krivde, socialne in ekonomske odvisnosti od storilca o teh dejanjih v družini ne povejo uradnim institucijam, ki bi jim lahko pomagale v tej situaciji. Pogosto jih je strah, da bo z njihovim odhodom družina razpadla in da bodo otroci ostali brez enega od staršev. Zaradi izolacije s strani storilca, pomanjkanja informacij o vrstah pomoči ter pomanjkanja socialne mreže žrtve težko same poiščejo pomoč. Zato v teh dneh še posebno apeliramo na vse občane, ki vedo, da se v sosednjem stanovanju ali pri znancih dogaja nasilje, to prijavijo. Žrtev mogoče za ta korak nima poguma in moči, boji se reakcije storilca, zato so ljudje, ki to storijo namesto nje, včasih njihova rešilna bilka iz kroga zlorab in nasilja.

pisma

Poiščite pomoč policije, vsako prijavo obravnavamo skrbno in strokovno!

Policija bo vsako prijavo nasilja v družini obravnavala skrbno in strokovno. Da lahko pomagamo žrtvam nasilja v družini, potrebujemo vašo prijavo, ki jo lahko tako žrtve kot vsi ljudje, ki izvejo za nasilje v družini, podajo na najbližji policijski postaji ali na telefonski številki 113. Še posebno k prijavi nasilja v družini spodbujamo delavce v šolah, delodajalce, zdravstvene in druge delavce, ki pri svojem delu zaznajo, da je otrok ali odrasla oseba žrtev nasilja in ne zna ali ne zmore sama poiskati pomoči.

glasba

Povezane vsebine

Nasilje v družini - informacije o postopku na policiji