Sorodne objave

 

Objavljamo odziv generalnega direktorja policije dr. Antona Olaja v zvezi z nedavnim srečanjem z obema policijskima sindikatoma na temo izrabe ur za delo sindikalnih zaupnikov.

"V sredo, 29. decembra 2021, sem sodeloval na srečanju z obema policijskima sindikatoma. Tema sestanka je bila med drugim obveznost priprave dogovora o okvirnem režimu izrabe ur za delo sindikalnih zaupnikov, kot to izhaja iz določb drugega odstavka 22.o člena kolektivne pogodbe za policiste (KPP).

Znano je, da sedanja KPP ne določa možnosti opravljanja sindikalnega dela sindikalnim zaupnikom polni delovni čas, vendar pa je tudi razumeti potrebe zaposlenih v policiji po zagotavljanju hitrih in učinkovitih sindikalnih storitev v okviru svobode sindikalnega delovanja, k čemur sem kot generalni direktor policije naklonjen. Rešitve so mogoče in pravno dopustne le v okviru veljavnih predpisov in ne v okviru morebitnih samovoljnih praks. Sindikalni zaupnik mora tako po določbah 22.m člena KPP opravljati sindikalno delo na način, da ne bo zmanjševal delovne učinkovitosti delodajalca ali neutemeljeno povzročil slabih medsebojnih odnosov v delovnem okolju. Sindikalni zaupnik ne sme opravljati sindikalnega dela med delovnim časom in ne sme zanemarjati svojih rednih delovnih obveznosti (iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi) zaradi sindikalnega dela ali kako drugače zlorabljati svojega položaja in pooblastil.

Mogoča rešitev za dogovor o okvirnem režimu izrabe ur bo tako verjeten 'organizacijski kompromis' med obveznostjo sindikalnih zaupnikov opravljanja tudi rednega policijskega dela in potrebo po zagotavljanju hitrih in učinkovitih sindikalnih storitev v okviru svobode sindikalnega delovanja. Glede na številčnost sindikalnih zaupnikov mislim, da je vsekakor mogoče s primernim razporedom dela, ki je seveda interna stvar sindikata, doseči želeno tako v korist delavcev kot tudi v zadovoljstvo delodajalca."