Sorodne objave

 

Zaradi objektivne obveščenosti javnosti in škodljivih pavšalnih interpretacij o aktualnem delovanju policije v prispevku oddaje Studio City dajemo naslednje pojasnilo.

Dejstvo je, da se sistem policije prenavlja, da je največji državni upravni organ v Sloveniji in tudi, da gre za absolutni javni servis. Zato so tudi najmanjše podrobnosti delovanja sistema vedno predmet javnih debat, špekulacij ter subjektivnih odzivov in pogledov posameznikov ali skupin. S tem sicer ni nič narobe, dokler dejanja ne pridejo do točke, ko subjektivizem prevlada nad objektivnostjo. Zato želimo še enkrat poudariti, da je policija avtonomna organizacija, ki samostojno in neodvisno v okviru svojih pristojnosti izvaja svoje naloge in sprejema odločitve.

Tudi notranje kadrovske odločitve se sprejemajo avtonomno, reorganizacija pa je del sistemske prenove, ki se je v policiji z več možnimi scenariji pripravljala že več let, sedaj pa se jo uveljavlja.

Razrešitev vodstev policijskih enot s položaja tudi ne pomeni avtomatične prekinitve vodenja in kadrovskih sprememb. Vsi vodje so še vedno na svojih delovnih mestih. Gre zgolj za uskladitev in prenos vodenja v sistem nove policijske zakonodaje, ki sedaj temelji na mandatih in ne več na trajnem vodenju. Vsak vodja bo imel možnost kandidirati za mandat na istem ali drugem vodstvenem delovnem mestu, ker gre za izkušen kader, ki je že dolgo del policijskih struktur in dobro opravlja svoje delo.

Tudi disciplinski in delovnopravni ukrepi niso noviteta. Gre za temeljno dolžnost in pravico delodajalca, da reagira na ugotovljene nepravilnosti, in to ne glede na položaj, ki ga uslužbenec zaseda. Podpiramo pa prizadevanja sindikata za posodobitev zakonodaje na delovnopravnem področju.

Že od nekdaj, in tako je tudi v temeljni zakonodaji, pa Ministrstvo za notranje zadeve za Policijo določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge temeljne usmeritve za njeno delo, skrbi za njeno finančno poslovanje in investicije ter izvaja druge z zakonom predpisane naloge. Ministrstvo od nekdaj tudi usmerja in nadzira izvajanje nalog policije, v segmentu kriminalističnih preiskav pa te še vedno vodi in usmerja izključno pristojno državno tožilstvo. Delovanje zato ni noviteta, ampak zgolj nadaljevanje temeljnih procesov zagotavljanja dela policije, varnosti, človekovega dostojanstva ter človekovih pravic in svoboščin v najširšem kontekstu družbenega delovanja.

Kar zadeva javno mnenje o policiji, pa je rezultat ob pandemski izčrpanosti prebivalstva pričakovan zaradi izjemne vključenosti policije v izvajanje zelo nepriljubljenih ukrepov zaradi epidemije novega koronavirusa, po drugi strani pa je prinesel tudi priložnost za napredek in še boljšo policijo v prihodnosti.