Sorodne objave

 

V Ljubljani se je danes, 22. junija 2022, začela dvodnevna mednarodna konferenca o sodelovanju pri vračanju migrantov, še zlasti s poudarkom na regiji Zahodnega Balkana. Konferenco je Ministrstvo za notranje zadeve organiziralo v sodelovanju z avstrijskim notranjim ministrstvom in v okviru Skupne koordinacijske platforme (ang. Joint Cooperation Platform) – to je avstrijske iniciative za krepitev sodelovanja na področju migracij.

 MG 1787

Pomočnik generalnega direktorja policije Jože Senica, ki je odprl konferenco, je v nagovoru poudaril, da je za učinkovito obvladovanje migracijskih tokov potreben celovit in enoten pristop, tudi varovanje zunanje meje EU in okrepljeno sodelovanje s tretjimi državami. Eden ključnih vidikov migracijske politike, kjer je sodelovanje še zlasti pomembno, je vračanje migrantov, ki niso upravičeni do mednarodne zaščite, v njihove izvorne države. "Pri tem mora biti naše vodilo spoštovanje človekovih pravic in upoštevanje mednarodnopravnega načela nevračanja, ki prepoveduje vračanje posameznika v državo, ki je zanj nevarna," je dejal Senica.

Ob prizadevanjih za učinkovitejše vračanje migrantov, ki niso upravičeni do zaščite, pa bi morale svoj del odgovornosti pri upravljanju z migracijami prevzeti tudi partnerice na Zahodnem Balkanu. Ta regija je namreč za nekatere tudi vstopna točka, zlasti zaradi dejstva, da zanje velja brezvizumski režim vstopa. "Da bi torej dosegli vzdržno in celovito migracijsko politiko, bi morali poenotiti tudi vizumski politiki regije in EU," je še dodal Senica in sklenil: "Vračanje lahko izboljšamo le s skupnimi napori in sodelovanjem, prenosom znanj in dobrih praks, čemur je namenjena tudi tokratna konferenca."

  MG 1907

Strokovne konference se udeležuje več kot 50 predstavnikov iz 14 evropskih držav in šestih partneric z Zahodnega Balkana. Prisotni so tudi predstavniki agencije Frontex, Mednarodne organizacije za migracije (IOM), Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike (ICMPD) in ljubljanske izpostave Ženevskega centra za upravljanje varnostnega sektorja (DCAF Ljubljana).

Več informacij v sporočilu Ministrstva za notranje zadeve: Vračanje je eden ključnih stebrov učinkovite migracijske politike