Sorodne objave

 

V zvezi z nekaterimi objavami na družbenih omrežjih v zadnjih dneh o dogodku, do katerega je prišlo septembra v Postojni, in novinarskimi vprašanji o ukrepih policije, objavljamo naslednji odziv.

Na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo dati odgovorov. Prav tako v zadevi, v kateri gre za morebitno vpletenost mladoletnih oseb ter občutljive podatke in lahko ob njihovem razkritju pride do ponovne viktimizacije žrtev, ne moremo razkrivati podrobnosti.

Potrdimo lahko le, da policija ob prijavi primera nasilništva 17. septembra 2022 in ob posredovanju sporočila za javnost 19. septembra 2022 ter pri nadaljnji obravnavi nasilništva ni bila seznanjena z domnevnim spolnim nadlegovanjem. V preiskavi nasilništva so policisti opravili ogled kraja dejanja, zbirali obvestila in izvajali druge ukrepe, takrat druge okoliščine niso bile znane.

Policisti so bili o sumu obstoja kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost seznanjeni 3. oktobra 2022, po prejemu obvestila iz vzgojno-izobraževalne institucije o okoliščinah nasilništva. Takoj po prejemu informacije o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost so policisti v sodelovanju s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Koper začeli z zbiranjem obvestil o sumu kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, v zvezi s katerim poteka intenzivna kriminalistična preiskava.

Prav tako policija nima informacij o pripravah na maščevanje, bomo pa to informacijo preverili in glede na ugotovitve ustrezno odreagirali.

V primeru kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost zaradi ponovne viktimizacije žrtev policija takšnih primerov ne izpostavlja javnosti. Tovrstnih kaznivih dejanj v interesu zaščite žrtev praviloma ne komuniciramo, in to ne glede na to, kdo je osumljenec kaznivih dejanj. Pri teh kaznivih dejanjih gre namreč za enega najhujših posegov v žrtvino osebno celovitost, ki pusti trajne posledice na žrtvi, zato policija te primere skrbno obravnava in izvaja ukrepe za zaščito žrtve.

Na novinarska vprašanja, ki se nanašajo na takšna kazniva dejanja, podajamo informacije zgolj v okviru, ki ne izpostavlja žrtev, in skladno z varovanjem osebnih podatkov ter integritete posameznikov, sploh če gre za mladoletne osebe ali otroke, saj tovrstnih podatkov ni dovoljeno razkrivati (287/2. člen KZ-1).

Sicer pa vsa tovrstna kazniva dejanja, ki jih zaznamo ali smo o njih obveščeni, preiskujemo in ustrezno ukrepamo skladno z vsemi zakonskimi pooblastili.