Policija zavrača navedbe Komisije za preprečevanje korupcije, da policija v zadevi "Patria" ni pravočasno reagirala in da je vse, kar je policija naredila, to, da je od komisije zahtevala dokumentacijo v zvezi s tem. Prav tako zavračamo očitke, da nas korupcija ne zanima, kar smo javnosti tudi v preteklosti večkrat pojasnili.

Policija je s svojim delom začela pravočasno in v skladu s svojimi pooblastili. Med Slovenijo in Finsko poteka mednarodno policijsko sodelovanje z vsemi ustreznimi aktivnostmi. Policija pa ne more razkrivati posameznih aktivnosti v morebitnih predkazenskih postopkih, ker bi to lahko škodovalo samemu interesu nadaljnjih postopkov.

Prav tako zavračamo očitke, da bi lahko za dokumentacijo Komisijo za preprečevanje korupcije zaprosili prej, kot smo to storili. Policija je zaprosila komisijo za dokumentacijo takrat, ko smo bili seznanjeni, da komisija razpolaga z dokumenti v zvezi s tem. Ob tem bi radi opozorili na Zakon o kazenskem postopku, ki vsem državnim organov nalaga, tudi Komisiji za preprečevanje korupcije, da morajo naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni. Komisija ni obvestila policije o posedovanju dokumentacije, ki po njihovih izjavah kaže na sum korupcije in storjena kazniva dejanja, temveč smo od njih dokumentacijo zahtevali sami.