31. 7. 2008 se je končalo drugo eno letno poskusno obdobje uporabe električnega paralizatorja znamke Taser X26 v Specialni enoti Generalne policijske uprave.

V poskusnem obdobju policisti električnega paralizatorja niso uporabili. Delovna skupina za nadzor nad njegovo uporabo v policiji bo pripravila celovito poročilo in svoje ugotovitve predstavila vodstvu.