Sorodne objave

Nacionalni urad SIRENE 22. avgust 2010
 

V Centru Evropa je bilo včeraj, 24. oktobra 2007, predavanje o schengenskem informacijskem sistemu in varstvu podatkov.

Schengenski informacijski sistem (SIS) je pomemben del schengenske zakonodaje, ki policiji, carini, upravnim enotam in konzularnim predstavništvom držav podpisnic omogoča dostop do podatkov o določenih posameznikih (osumljencih za kazniva dejanja, pogrešanih osebah, državljanih tretjih držav, ki jim je zavrnjen vstop, ipd.). Tehnični podporni del sistema je v Strassbourgu in s prenosom informacij on-line zagotavlja, da nacionalne podatkovne zbirke vseh držav podpisnic vsebujejo enake podatke. Podatkovne baze so zaščitene, vsaka država pa ima svojo nacionalno kopijo. Za nadzor nad izvajanjem tehničnega podpornega dela SIS je glede varstva osebnih podatkov pristojen Skupni nadzorni organ, za nadzor nacionalne podatkovne zbirke pa nacionalni nadzorni organ vsake pogodbenice, v Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec.


071025 SIS

Z leve proti desni: Andreja Mrak, Dušan Kerin, Alenka Jerše in Leon Keder.


Po uvodnih besedah Leona Kedra, predstavnika policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete, je predaval najprej vodja sektorja za mednarodno policijsko sodelovanje v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Dušan Kerin, nato pa še predstavnici Urada informacijske pooblaščenke Andreja Mrak in Alenka Jerše.