Sorodne objave

 

Svet ministrov za notranje zadeve in pravosodje je na zasedanju v Bruslju dne 21. februarja 2006 sprejel Uredbo o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja ali krajše Zakonik o schengenskih mejah. Uredba je bila sprejeta v postopku soodločanja z Evropskim parlamentom.

Glede zunanjih meja Uredba opredeljuje pogoje za vstop, kakor tudi načela za izvajanje mejne kontrole in nadzora na zunanjih meja ter zavrnitve vstopa tujcev. Vodenje in koordinacija operativnega sodelovanja in pomoči med državami članicami na področju nadzora meje je zaupana Evropski agenciji za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (krajše Frontex). Med drugim Uredba tudi opredeljuje različne vrste zunanjih meja (kopenska, zračna in morska), kakor tudi pravila mejne kontrole glede določenih kategorij potnikov (diplomati, posadke letal, pomorščaki, čezmejni delavci ipd.).

Glede notranjih meja Uredba prevzema določila Schengenske konvencije glede odprave mejne kontrole na notranjih mejah in opredeljuje postopke v primeru začasne ponovne uvedbe mejne kontrole na teh mejah v primeru resnih groženj javnemu redu ali notranji varnosti posamezne države članice.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti. Uredba bo začela veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Evropske unije (predvidoma v mesecu septembru 2006).

Ob sprejemanju Uredbe je Slovenija podala posebno izjavo s katero je opozorila na možne zastoje v mednarodnem cestnem prometu zaradi izvajanja pravil mejne kontrole pri vseh državljanih tretjih držav na način kot izhajajo iz sprejetega pravnega akta.