Sorodne objave

 

Poletne dni spremlja visoke temperatura v ozračju, tudi čez 30 stopinj Celzija. Medtem ko se ljudje temu lahko prilagodimo, pa to ne velja vedno za živali. Zato pred odhodom od doma poskrbite zanje. Zagotovite jim primeren prostor v senčni legi, po možnosti v hladnih prostorih. Na razpolago naj imajo svežo in pitno vodo ter hrano.

Živali zaradi različne telesne zgradbe in bioloških lastnosti različno uravnavajo toploto, zato je v vročih dneh zanje potrebna tem razmeram prilagojena oskrba. To velja za vse živali, ne samo za pse in mačke, ki jih je kot hišnih ljubljenčkov verjetno največ.

Če boste dopust preživeli skupaj s svojimi hišnimi ljubljenčki, pa se je treba zavedati, da Zakon o zaščiti živali določa posebne pogoje za prevoz živali, pri čemer je treba paziti, da ne prevažamo živali, ki niso sposobne za prevoz.

Živali, ki jih bomo prevažali s sabo, naj bodo deležne posebne skrbi, kot je zagotovitev ustreznega zračenja, temperature, zadostne količine zraka in vode ipd. Če je vaš hišni ljubljenček pes, ga na javnih krajih ne pozabite imeti na povodcu.

Kršitev teh določb pri prevozu kakor tudi pri vsakdanjem ravnanju z živaljo se šteje za mučenje in je kot takšno prekršek, v hujših oblikah pa tudi kaznivo dejanje.

Nadzorstvo nad izvajanjem Zakona o zaščiti živali in na njegovi podlagi izdanih predpisov neposredno opravljajo uradni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, vsak od teh v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. Nadzorstvo nad izvajanjem nekaterih določb tega zakona ima poleg že navedenih služb tudi policija, ki ukrepa ob kršitvah določb.

Naloge policije torej so, da po Zakonu o zaščiti živali obravnava prekrške, ki so v njeni pristojnosti, in po Kazenskem zakoniku obravnava kazniva dejanja mučenja živali.

Poleg tega policija sodeluje s pristojnimi veterinarskimi in inšpekcijskimi službami na področju preprečevanja in zatiranja nalezljivih živalskih bolezni in jim nudi asistenco pri opravljanju njihovih nalog, kadar je to potrebno. Sodeluje tudi z društvi za zaščito živali, kadar gre za neprimeren zakol ali ravnanje z živaljo, in s carino v primeru tihotapljenja živali čez mejo.


Statistika

Najpogostejše kršitve v letu 2008 (v oklepaju so podatki za leto 2007):

-    skupaj je bilo obravnavanih 1.045 (1.139) kršitev, od tega 620 (629) na cestah in trgih;
-    391 (493) kršitev, ko kršitelji niso zagotovili fizičnega varstva nevarnih živali;
-    358 (295) kršitev, ko kršitelji niso imeli psa na povodcu;
-    143 (100) kršitev, ko kršitelji niso zagotovili vzgoje in šolanja oz. drugih ukrepov in je bila žival zato nevarna okolici;
-    60 (70) kršitev, ko kršitelji niso imeli nevarnega psa na povodcu z nagobčnikom ali zaprtega v boksu.

Policija je lani, leta 2008, obravnavala 29 (23) kaznivih dejanj mučenja živali (342. člen Kazenskega zakonika oz. 341. člen Kazenskega zakonika (KZ-1)) in 59 (60) kaznivih dejanj nezakonitega lova (343. člen KZ oz. 342. člen KZ-1), kjer v nekaterih primerih zaradi načina lova prihaja tudi do mučenja živali.


Vsem lastnikom oz. skrbnikom živali zato svetujemo in jih opozarjamo:

  • med dopustom je treba za hišne ljubljenčke zagotoviti popolno in celovito oskrbo, predvsem s svežo vodo in hrano;
  • če se za dlje časa odpravljate od doma, je za živali treba najti ali oskrbo na domu ali jih namestiti v centre za oskrbo (v t. i. hotele za male živali ali druge organizacije);
  • med prevozom živali v osebnih vozilih ali drugih transportnih sredstvih jim je treba omogočiti udobno in predvsem varno vožnjo (uporaba transportnih boksov za prevoz živali) in se na trasi potovanja večkrat ustaviti ter živali omogočiti sprostitev;
  • pred potovanjem v druge države skupaj z vašim hišnim ljubljenčkom predlagamo, da se pozanimate o dokumentih, ki jih žival potrebuje za prestop državnih meja, prav tako pa se je treba pozanimati o nevarnosti kužnih in drugih bolezni na tistem območju;
  • pri sprehajanju psov na javnih krajih morajo lastniki oz. skrbniki imeti pse na povodcih;
  • lastniki oz. skrbniki nevarnega psa ga morajo - ne samo, da je na povodcu - opremiti tudi nagobčnikom; namestitev nevarnega psa na domu pa mora biti v zaprtem objektu (pesjaku) in tako, da tega ne more zapustiti brez navzočnosti lastnika oz. skrbnika;
  • lastniki oz. skrbniki eksotičnih živali morajo poskrbeti, da te niso nevarne za okolico in zanje zagotoviti primerno fizično varstvo.

 

Poskrbite za svojo lastno varnost in varnost drugih. Naj dopust oz. počitnice ostanejo v lepem spominu.