Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Janko Goršek se je danes, 31. maja 2012, v Haagu na Nizozemskem udeležil konference evropskih šefov policij, ki sta jo organizirala dansko predsedstvo Sveta EU in Europol.

DSCN0961

Konference se udeležuje 250 šefov policij in visokih predstavnikov iz držav EU, držav schengenskega območja ter Albanije, Črne gore, Hrvaške, Srbije, Turčije, Izraela, Ukrajine, Rusije, Mehike, Kolumbije, Venezuele in ZDA. Konference se udeležujejo tudi predstavniki Evropskega parlamenta, Evropske komisije, agencij Europol, Eurjust, Cepol, Frontex in Interpola ter akademskih institucij.

Visoki predstavniki policij, carine, institucij EU in drugi so razpravljali o trenutno aktualnih temah s področja kibernetske kriminalitete, o mobilnih kriminalnih združbah, ki so usmerjene v izvajanje premoženjske kriminalitete, ter izzivu uspešnega zagotavljanja varnosti v času omejenih finančnih virov.

DSCN0962

S hitrim razvojem informacijske družbe in novih tehnologij se namreč razvijajo tudi načini storitve kaznivih dejanj. Temu hitremu napredku in novim kaznivim dejanj se bodo morali prilagajati vsi organi pregona, kar bodo lahko dosegli z učinkovitim in tesnim sodelovanjem, ki mora v prvi vrsti pomeniti varno in hitro izmenjavo informacij, znanja, izkušenj ter preiskovalnih taktik in metod. Na konferenci so udeleženci izpostavili, da je to mogoče doseči zgolj z združevanjem strokovnjakov in znanj. Kot odziv na to problematiko v EU je predvideno, da bi bil v začetku 2013 v Europolu vzpostavljen Center za boj proti kibernetski kriminaliteti. Evropska komisija in Europol sta predstavila trenutno stanje na tem področju, predstavniki držav pa so pozdravili razvoj vzpostavitve takšnega centra, ki bo pripomogel k boljšemu odzivanju na to vrsto kriminalitete.

Druga tema, o kateri so razpravljali šefi evropskih policij, pa je pojav t. i. mobilnih (potujočih) kriminalnih združb. Po definiciji EU v letu 2001 je mobilna kriminalna združba tista združba storilcev kaznivih dejanj, ki se sistematično okoriščajo s protipravnim pridobivanjem premoženja oz. lastnine (npr. s krajo, vlomi v stanovanja in druge prostore, organiziranimi tatvinami v trgovinah, žeparstvom, krajo tovora in kovin, krajo na gradbiščih in goljufijami na bankomatih, poneverbami (t. i. skimming) itd.). Mobilne kriminalne združbe delujejo na širokem območju in so dejavne na mednarodni ravni. Razprava na konferenci je pokazala, da je nujno okrepiti aktivnosti pristojnih organov držav, tako s hitro izmenjavo informacij o takšnih skupinah kot tudi z izmenjavo znanja o načinih izvajanja kaznivih dejanj teh skupin.

DSCN0958

Ob konferenci se je generalni direktor policije Janko Goršek sestal še s slovenskima uradnikoma za zvezo Matjažem Vidicem (levo) in Igorjem Veršnik (desno). Uradnika za zvezo sta Goršku predstavila aktivnosti, ki jih Europol nudi državam članicam za delo na področju zatiranja kriminalitete.


Na konferenci so udeleženci govorili tudi o delu policije v času omejenih finančnih virov. Trenutna finančna kriza namreč neposredno vpliva tudi na sredstva, namenjena nacionalnim organom za javno varnost, kar lahko v prihodnosti vpliva na stopnjo varnosti tako v EU kot v svetu. Udeleženci so se strinjali, da je za bolj racionalno izrabo finančnih in kadrovskih virov treba nadaljevati procese za zaznavanje groženj notranji varnostni, določati prednostne naloge in usklajevati skupne aktivnosti za zatiranje tem grožnjam. Aktivnosti držav pa mora upoštevati tudi Evropska komisija pri pripravah nove finančne perspektive za obdobje od 2014 do 2020.