Sorodne objave

 

Na Rogli smo danes, 16. januarja 2013, predstavili sodelovanje med slovensko in hrvaško policijo na smučiščih v času zimske turistične sezone. Po včeraj sprejetem protokolu med slovensko in hrvaško policijo bosta do konca januarja skupaj s slovenskimi policisti za varnost na smučiščih na Rogli in v Kranjski Gori skrbela še dva hrvaška policista.  

IMG 6338

V skladu z določili iz protokola bosta tako dva hrvaška policista od 15. do 30. januarja 2013 pomagala pri policijskih dejavnostih, ki jih slovenski policisti opravljajo v zvezi s hrvaškimi državljani, ter pri sporazumevanju in postopkih s hrvaškimi državljani.

Tako bosta med drugim izražala mnenje in svetovala o načinu obravnave hrvaških državljanov in pomagala hrvaškim državljanom pri stikih s hrvaškim veleposlaništvom v Republiki Sloveniji.

Hrvaška policista bosta pri opravljanju nalog nosila hrvaško policijsko uniformo, prilagojeno za delo na smučišču oz. v zimskih razmerah, in ne bosta oborožena. Prav tako ne bosta izvajala policijskih pooblastil in ukrepov, za katere so pristojni samo slovenski policisti.

Gre za podobno obliko sodelovanja obeh policij kot je bilo sodelovanje v poletni turistični sezoni, ko sta v lanskem in predlanskem letu delovala dva slovenska policista v hrvaški Istri in v Kvarnerju.

IMG 6103

Z leve: Vojko Kos iz Inšpektorata RS za notranje zadeve, Alojz Sladič iz Sektorja splošne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi, Janez Ogulin, vodja SSP UUP GPU, in Krunoslav Borovec, načelnik uprave policije v ravnateljstvu hrvaške policije.

JanezOgulin

KrunoslavBorovec

Zvočni posnetek izjave Krunoslava Borovca (v hrvaščini) (mp3)  

VojkoKosZvočni posnetek izjave Vojka Kosa (mp3) 

AlojzSladicZvočni posnetek izjave Alojza Sladiča (mp3)  


Za zagotovitev reda in varnosti na smučiščih mora upravljavec smučišča zagotoviti nadzorno službo. Tako je neposredni nadzor nad ravnanjem smučarjev in drugih oseb na smučišču v okviru nadzorne službe v izvirni pristojnosti nadzornikov. Nadzornik je oseba, ki mora imeti vidne oznake in službeno izkaznico ter mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje.

Policija kot strokovna služba ima pooblastila, ki se nanašajo na: ugotavljanje kršitev reda na smučiščih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali psihoaktivnih zdravil in obravnavanje nesreč na smučišču, v katerih se je nekdo hudo telesno poškodoval ali umrl. Drugače pa policija tudi na smučiščih opravlja splošne naloge varovanja življenja in premoženja ljudi.


Ugotavljanje stopnje alkohola pri smučarju je v izključni pristojnosti policista. Da se preveri stopnja alkohola pri smučarju, lahko policist smučarju odredi preizkus alkoholiziranosti. Če policist ugotovi, da ima smučar v organizmu več alkohola, kot ga določa zakon, ali če smučar odkloni preizkus oziroma zapisnika ne podpiše, mu policist:

  • prepove nadaljnje smučanje in odvzame smučarsko vozovnico brez povračila ali
  • prepove nadaljnje smučanje in obvesti upravljavca smučišča, ki prekliče veljavnost vozovnice in zagotovi prepoved nakupa nove za ta dan,
  • izreče globo,
  • smučarju zagotovi povratek v dolino, če vozovnica to omogoča.


Vloga Inšpektorata RS za notranje zadeve (IRSNZ)  

IMG 6229

V sezoni 2011/2012 je policija na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih izrekla eno opozorilo ter podalo pet predlogov za obravnavo IRSNZ ter dva Prometnemu inšpektoratu RS (PIRS). Policija je v tem obdobju obravnavala 35 nesreč izven smučišč, od tega 33 primerov smučarjev in dva primera sankačev. Pri tem je bilo obravnavanih 17 hudih telesnih poškodb, 4 lahke telesne poškodbe in 14 primerov brez poškodb.


Statistični podatki (število nesreč v posameznih smučarskih sezonah, ki jih je obravnavala policija) 


Od 1. do 12. januarja 2013 je policija na slovenskih smučiščih zabeležila tri hude in eno lahko telesno poškodbo.

Policija bo v času zimskih počitnic izvedla več poostrenih nadzorov na različnih smučiščih po Sloveniji.