Sorodne objave

 

Eden od elektronskih medijev je objavil prispevek o storitveni podpori digitalnemu radijskemu sistemu državnih organov Tetra, v katerem je bil že v uvodu naveden napačen znesek plačila omenjene pogodbe.  V prispevku je bilo tudi kasneje še nekaj zavajajočih informacij, zato javnost seznanjamo s pravimi podatki.

Ministrstvo za notranje zadeve kot nosilni organ storitveno podporo digitalnemu radijskemu sistemu državnih organov Tetra v imenu vseh državnih organov plačuje 140.018,18 evrov, z vključenim 22-odstotnim davkom, in ne 165.000 evrov, kot je medij napačno poročal. Na letni ravni torej ne plačuje 2.000.000 evrov, ampak 1.680.218,16 evrov, kar je precejšna razlika. Že od samega začetka si prizadevamo zgraditi sistem s čim nižjimi stroški, zato očitki o potratnosti niso na mestu.

Na navedbe, da bi bilo za državo veliko ceneje zaposliti potrebne informatike in elektrotehnike, odgovarjamo, da bi se tega že pred leti poslužili, če bi bilo to res ceneje.

Že nujni začetni stroški so namreč ocenjeni na več kot milijon evrov. Največ sredstev bi potrebovali za podpis pogodbe za tehnično podporo prvega nivoja z vsemi proizvajalci opreme - pricipali ter vzpostavitev servisnih prostorov za 11 strokovnjakov. Dodaten strošek bi predstavljala tudi nabava rezervnih delov in merilnih inštrumentov za področje radijskih komunikacij. Za zaposlene strokovnjake bi bilo treba zagotavljati redno izobraževanje pri tujih proizvajalcih teh sistemov. Naj poudarimo, da gre za kritično infrastrukturo države, ki podpira enote policije, vojske, carine, uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in drugih služb, zato mora sistem brezhibno delovati 24 ur na dan, v vseh vremenskih razmerah.

Zaradi racionalnega pristopa smo tako vseskozi sami, s svojo lastno tehnično ekipo s področja radijskih komunikacij, sistem planirali, načrtovali radijske povezave, radijska pokrivanja s signalom, frekvenčne načrte, fizično gradili in vzpostavljali bazne postaje in antenske sisteme, ga v določenih delih (ne na centralni infrastrukturi) vzdrževali oz. servisirali, upravljali z vsemi državnimi uporabniki (podobno kot z uporabniki mobilne telefonije), ki jih je trenutno v sistem vključenih preko 7.000.

Tudi v zadnjem letu in pol smo izvedli več javnih razpisov, saj si obetamo dodatno znižanje cene storitvene podpore za skoraj 20 odstotkov trenutne vrednosti. Na podlagi vseh dosedaj zbranih podatkov in analiz smo prepričani, da je to v tem trenutku najracionalnejša in najbolj zanesljiva rešitev vzdrževanja za državo tako pomembnega sistema.