Sorodne objave

 

V policiji smo včeraj, 4. marca 2010, uporabnikom posebnega nacionalnega in varnostnega pomena predstavili enotno digitalno radijsko omrežje državnih organov po standardu TETRA.

Udeležence predstavitve, ki smo jo organizirali v Policijski akademiji v Tacnu, je uvodoma nagovoril mag. Andrej Bračko, direktor Urada za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi, sam projekt pa je nato predstavil Igor Bogataj, vodja Oddelka za radijske zveze v Uradu za informatiko in telekomunikacije.

Povedal je, da je policija začela z gradnjo digitalnega radijskega omrežja TETRA za državne organe, vendar projekt na državni ravni še ni dokončan, saj gre za zelo obsežno nalogo. Ker za varnost ljudi in premoženja ter nemoteno delovanje države skrbi večji krog organizacij in podjetij, je bilo namreč sklenjeno, da se uporaba omrežja omogoči tudi uporabnikom, ki ne spadajo v okvir državnih organov.

IMG 0941

Predstavnika Urada za informatiko in telekomunikacije na Generalni policijski upravi mag. Andrej Bračko in Igor Bogataj sta uporabnike posebnega nacionalnega in varnostnega pomena seznanila z možnostjo uporabe enotnega digitalnega radijskega omrežja TETRA.


Digitalizacija naprav pomeni kvalitativen preskok, ki se danes kaže na različnih tehničnih področjih, npr. v glasbi, pri fiksni in mobilni telefoniji, televiziji ... Prav tako iz analognega v digitalno okolje prehajajo profesionalni radijski sistemi. V Sloveniji nam ta korak omogoča digitalno radijsko omrežje TETRA (v angl. Terrestrial Trunked Radio), ki zagotavlja zanesljivost, spektralno učinkovitost in varnost prenosa govora in podatkov. Njegovo delovanje je podprto s standardi, ki jih je sprejel Evropski standardizacijski inštitut za telekomunikacije (ETSI - European Telecommunications Standards Institute).

Ker gre za zelo pomembno radijsko infrastrukturo, je medresorska projektna skupina v letu 2009 pripravila strategijo za gradnjo enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov v Sloveniji po standardu TETRA, ki jo je potrdila tudi vlada. Omrežje je bilo sicer v prvi vrsti namenjeno državnim uporabnikom, vendar pa je pomembno tudi širše, zato smo v strategiji predlagali, da se vključitev v sistem omogoči tudi uporabnikom posebnega nacionalnega in varnostnega pomena.

Igor Bogataj je udeležencem predstavil tudi tehnične podatke o tehnologiji TETRA in opisal njene funkcionalnosti. Predstavil je blokovne sheme omrežja, lokacije obstoječih baznih postaj TETRA v Sloveniji, izračune radijskega pokrivanja omrežja in različne tipe radijskih postaj.

V omrežje se bodo po njegovih besedah lahko vključili uporabniki, ki opravljajo ali morajo opravljati naslednje naloge in aktivnosti:

  • preprečevanje in odpravljanje ogrožanja osebne varnosti in premoženja ljudi ter javnega reda; preprečevanje protipravnih in škodljivih dejavnosti ter pojavov;
  • preprečevanje nastanka in širitve nalezljivih bolezni; preprečevanje ekoloških tveganj za državo, ki predstavljajo kemične, radioaktivne in druge vrste onesnaženj ter nenadzorovane posege v naravo;
  • zagotavljanje nemotenega delovanja večjega infrastrukturnega sistema, ki je ključnega pomena - sem spadajo prometna, komunikacijska, energetska in preskrbovalna infrastruktura;
  • izdelovanje načrtov zaščite in reševanja v skladu z zakoni in predpisi;
  • izvajanje nalog v skladu z Zakonom o obrambi.


Rok za dokončanje nacionalnega projekta, ki je določen tudi s sprejeto strategijo, je 31. december 2012. V tem času mora omrežje izpolniti visoke zahteve, tj. zagotoviti vsaj takšno radijsko pokritost, zanesljivost in razpoložljivost, kot jo dosegajo obstoječa radijska omrežja državnih organov.

IMG 0952 2

V razpravi, ki je sledila predstavitvi, so zunanji uporabniki podali tudi nekaj koristnih predlogov. Ker gre za zelo širok spekter uporabnikov, se njihove naloge in tudi zahteve med sabo zelo razlikujejo. Medsebojna komunikacija med različnimi uporabniškimi skupinami bo v operativnem smislu zato prav gotovo velik izziv.