Sorodne objave

 

Podatki o številu migrantov, ki so vstopili v Slovenijo do 22. oktobra do 6. ure in stanje v sprejemnih centrih.

Tabela 1: Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 22. 10. 2015 ob 6. uri

Datum Število oseb
16. 10. 2015 0
17. 10. 2015 3.000
18. 10. 2015 2.700
19. 10. 2015 7.677
20. 10. 2015 7.478
21. 10. 2015 od 00.00 do 24.00 12.616
22. 10. 2015 660
Skupaj 34.131

 

Tabela 3: Stanje v sprejemnih centrih, stanje 22. 10. 2015 ob 6. uri

Lokacija Število oseb
Petišovci 200
Dolga vas 69
Dobovec 0
Center za tujce 19
Gruškovje 0
Brežice 2.914
Središče ob Dravi 0
Dobova 1.408
Rigonce 2.000
Obrežje 240
Imeno (začasni) 0
Gorišnica Dolane (začasni) 0
Bizeljsko  
Skupaj 6.850

 

Tabela 4: Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje 22. 10. 2015 ob 6. uri

Lokacija Število oseb
Šentilj 2.000
Gornja Radgona 774
Vrhnika 0
Celjski sejem 0
Lendava 0
Skupaj 2.774

 

Tabela 5: Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo

Datum Število oseb
20.10.2015 4.036
21.10.2015 6.847
22.10.2015 1.433+

 

Aktivnosti slovenske policije v zvezi z migracijami