Sorodne objave

 

Število beguncev in migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije in stanje v nastanitvenih centrih.

Tabela 1: Število beguncev in migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje na dan 22. 10. 2015 ob 12. uri:

Datum Število oseb
16. 10. 2015 0
17. 10. 2015 3.000
18. 10. 2015 2.700
19. 10. 2015 7.677
20. 10. 2015 7.478
21. 10. 2015 od 00.0 do 24.00 12.616
22. 10. 2015 5.116
Skupaj 38.587

 

 Tabela 3: Stanje v sprejemnih centrih na dan 22. 10. 2015 ob 12. uri:

Lokacija Število oseb
Petišovci 0
Dolga vas 0
Dobovec 0
Center za tujce 19
Gruškovje 37
Brežice 4.750
Središče ob Dravi 0
Dobova 1.800
Rigonce 2.000
Obrežje 250
Imeno (začasni) 0
Gorišnica Dolane (začasni) 0
Zavrč 150
Skupaj 9.006

 

 Tabela 4: Število beguncev in migrantov v namestitvenih centrih na dan 22. 10. 2015 ob 12. uri:

Lokacija Število oseb
Šentilj 300
Gornja Radgona 558
Vrhnika 0
Celjski sejem 0
Lendava 0
Skupaj 858

 

 Tabela 5: Število beguncev in migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo) do 22. 10. 2015 do 12. ure:

Datum Število oseb
20. 10. 2015 4.036
21. 10. 2015 6.847
22. 10. 2015 4.483

* Podatki se vodijo od 20. 10. 2015 dalje.

 

Trenutno je v fazi premeščanja beguncev po Sloveniji z vlaki in avtobusi od sprejemnih v namestitvene oziroma na državno mejo z Avstrijo približno 2.750 beguncev (ki niso zavedeni ne v sprejemnih in ne v namestitvenih centrih).


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi