Sorodne objave

 

V Slovenijo je od 16. oktobra 2015 do danes, 29. oktobra, do 6. ure, vstopilo že 102.757 migrantov.


Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 29. 10. 2015 do 6. ure

Datum Število oseb
16. 10. 2015 0
17. 10. 2015 3.000
18. 10. 2015 2.700
19. 10. 2015 7.677
20. 10. 2015 7.478
21. 10. 2015 12.616
22. 10. 2015 9.339
23. 10. 2015 9.500
24. 10. 2015 9.925
25. 10. 2015 9.818
26.10.2015 8.625
27.10.2015 6.877
28.10.2015 9.848
29.10.2015 5.354
Skupaj 102.757


OPOZORILO: Podatke o številu migrantov, ki so vstopili v državo, vodimo od 16. oktobra, podatke številu izstopajočih tujcev pa šele od 20. oktobra (glej zadnjo tabelo), zato skupnega števila v obeh tabelah ni mogoče primerjati. 

 

Stanje v sprejemnih centrih 29. 10. 2015 ob 6. uri

Lokacija Število oseb
Petišovci 0
Dolga vas  0
Dobovec 0
Center za tujce, Postojna 130
Gruškovje 0
Brežice 1.250
Središče ob Dravi 0
Dobova (Beti) 1.071
Dobova (Livarna) 1.250
Obrežje 0
Rigonce 0
Imeno (začasni) 0
Gorišnica Dolane (začasni) 0
Zavrč 0
Skupaj 3.701

 

Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje 29. 10. 2015 ob 6. uri

Lokacija Število oseb
Šentilj 4.271
Gornja Radgona 1.192
Vrhnika 1.141
Celjski sejem 400
Lendava 638
Logatec 220
Skupaj 7.862

 

Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje 29. 10. 2015 do 6. ure

Datum Število oseb
20.10.2015 4.036
21.10.2015 6.847
22.10.2015 10.367
23.10.2015 9.667
24.10.2015 6.238
25.10.2015 7.984
26.10.2015 10.042
27.10.2015 8.534
28.10.2015 9.848
29.10.2015  
Skupaj 73.563


OPOZORILO: Podatke o številu migrantov, ki so zapustili državo, vodimo šele od 20. oktobra 2015, zato je skupno število izstopajočih tujcev v tej tabeli neprimerljivo s skupnim številom tujcev, ki so vstopili v državo (pri teh se namreč podatki vodijo že od 16. oktobra).

Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi