Sorodne objave

 

V Slovenijo je od 16. oktobra 2015 do danes, 30. oktobra, do 12. ure, vstopilo že 108.153 migrantov.

Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.


Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 30. 10. 2015 do 12. ure

Datum Število oseb
16. 10. 2015 0
17. 10. 2015 3.000
18. 10. 2015 2.700
19. 10. 2015 7.677
20. 10. 2015 7.478
21. 10. 2015 12.616
22. 10. 2015 9.339
23. 10. 2015 9.500
24. 10. 2015 9.925
25. 10. 2015 9.818
26.10.2015 8.625
27.10.2015 6.877
28.10.2015 9.848
29.10.2015 5.341
30.10.2015 5.409
Skupaj 108.153


OPOZORILO: Podatke o številu migrantov, ki so vstopili v državo, vodimo od 16. oktobra, podatke številu izstopajočih tujcev pa šele od 20. oktobra (glej zadnjo tabelo), zato skupnega števila v obeh tabelah ni mogoče primerjati. 

 

Stanje v sprejemnih centrih 30. 10. 2015 ob 12. uri

Lokacija Število oseb
Petišovci 0
Dolga vas  0
Dobovec 0
Center za tujce, Postojna 0
Gruškovje 0
Brežice 0
Središče ob Dravi 0
Dobova (Beti)  0
Dobova (Livarna) 2.845
Obrežje 0
Rigonce 0
Imeno (začasni) 0
Gorišnica Dolane (začasni) 0
Zavrč 0
Skupaj 2.845

 

Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje 30. 10. 2015 ob 12. uri

Lokacija Število oseb
Šentilj 2.733
Gornja Radgona 722
Vrhnika 968
Celjski sejem 0
Lendava 0
Logatec 226
Skupaj 4.649

 

Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje 30. 10. 2015 do 12. ure

Datum Število oseb
20.10.2015 4.036
21.10.2015 6.847
22.10.2015 10.367
23.10.2015 9.667
24.10.2015 6.238
25.10.2015 7.984
26.10.2015 10.042
27.10.2015 8.534
28.10.2015 9.848
29.10.2015  9.400
30.10.2015 4.216
Skupaj 87.179


OPOZORILO: Podatke o številu migrantov, ki so zapustili državo, vodimo šele od 20. oktobra 2015, zato je skupno število izstopajočih tujcev v tej tabeli neprimerljivo s skupnim številom tujcev, ki so vstopili v državo (pri teh se namreč podatki vodijo že od 16. oktobra).


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi