Sorodne objave

 

V Slovenijo je od 16. oktobra 2015 do danes, 10. novembra 2015, do 12. ure, vstopilo 173.817 migrantov.

Opomba: Podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.


Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje 10. 11. 2015 do 12. ure

Datum Število oseb
16. 10. 2015 0
17. 10. 2015 3.000
18. 10. 2015 2.700
19. 10. 2015 7.677
20. 10. 2015 7.478
21. 10. 2015 12.616
22. 10. 2015 9.339
23. 10. 2015 9.500
24. 10. 2015 9.925
25. 10. 2015 9.818
26.10.2015 8.625
27.10.2015 6.877
28.10.2015 9.848
29.10.2015 5.341
30.10.2015 7.539
31.10.2015 6.344
Skupaj oktober 2015 116.627
1.11.2015 7.611
2.11.2015 8.568
3.11.2015 5.591
4.11.2015 7.693
5.11.2015 5.426
6.11.2015 6.655
7.11.2015  1.716
8.11.2015 4.381
9.11.2015 5.341
10.11.2015 4.208
Skupaj 173.817


OPOZORILO: Podatke o številu migrantov, ki so vstopili v državo, vodimo od 16. oktobra, podatke številu izstopajočih tujcev pa šele od 20. oktobra (glej zadnjo tabelo), zato skupnega števila v obeh tabelah ni mogoče primerjati. 

 

Stanje v sprejemnih centrih  10. 11. 2015 ob 12. uri

Lokacija Število oseb
Petišovci 271
Dolga vas 300
Dobovec (CE) 175
Gruškovje (MB) 226
Brežice 181
Središče ob Dravi 0
Dobova (Beti)  0
Dobova (Livarna) 0
Obrežje 296
Rigonce 0
Gorišnica Dolane (začasni) 0
Zavrč 0
Bistrica ob Sotli 175
Skupaj 1.624

 

Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje 10. 11. 2015 ob 12. uri

Lokacija Število oseb
Šentilj 484
Gornja Radgona 221
Vrhnika 0
Celjski sejem 0
Lendava 0
Logatec 0
Center za tujce, Postojna 14
Skupaj 719

 

Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje 10. 11. 2015 do 12. ure

Datum Število oseb
20.10.2015 4.036
21.10.2015 6.847
22.10.2015 10.367
23.10.2015 9.667
24.10.2015 6.238
25.10.2015 7.984
26.10.2015 10.042
27.10.2015 8.534
28.10.2015 9.848
29.10.2015  9.400
30.10.2015 9.277
31.10.2015 6.741
Skupaj oktober 2015 98.981
1.11.2015 6.380
2.11.2015 9.442
3.11.2015 6.665
4.11.2015  7.818
5.11.2015 6.675
6.11.2015 6.943
7.11.2015 4.156
8.11.2015 3.239
9.11.2015  5.487
10.11.2015 3.368
Skupaj 159.154


OPOZORILO: Podatke o številu migrantov, ki so zapustili državo, vodimo šele od 20. oktobra 2015, zato je skupno število izstopajočih tujcev v tej tabeli neprimerljivo s skupnim številom tujcev, ki so vstopili v državo (pri teh se namreč podatki vodijo že od 16. oktobra).


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi