Sorodne objave

 

V Slovenijo je od 1. januarja 2016 do danes, 25. februarja, do 12. ure, vstopilo 95.744 migrantov. Od 16. oktobra 2015 do danes je tako v slovensko državo vstopilo skupaj 474.348 migrantov.

Opozorilo:  vsi podatki so izključno informativne narave in ne izhajajo iz uradnih evidenc.


Število migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije, stanje na dan 25. 2. 2016 do 12. ure

Datum Število oseb
Skupaj januar 2016 62.785
1.2.2016 716
2.2.2016 765
3.2.2016 841
4.2.2016 1.733
5.2.2016 1.713
6.2.2016 2.580
7.2.2016 2.694
8.2.2016 2.582
9.2.2016 2.805
10.2.2016 2.637
11.2.2016 2.547
12.2.2016 1.774
13.2.2016 2.576
14.2.2016 2.660
15.2.2016 516
16.2.2016 715
17.2.2016 769
18.2.2016 0
19.2.2016 407
20.2.2016 828
21.2.2016 623
22.2.2016 0
23.2.2016 0
24.2.2016 478
25.2.2016 0
Skupaj februar 2016 32.959
Skupaj 95.744


Opomba: Število beguncev in migrantov, ki so vstopili na območje Slovenije od 16. oktobra do 31. decembra 2015, je bilo 378.604 (31. decembra 2015 je vstopilo 1.568 migrantov). Podatke o številu migrantov, ki so vstopili v državo, vodimo od 16. oktobra, podatke o številu izstopajočih tujcev (v zadnji tabeli) pa smo začeli voditi 20. oktobra, zato skupnega števila vstopov in izstopov migrantov za leto 2015 ni mogoče primerjati.

 

Stanje v sprejemnih centrih  na dan 25. 2. 2016 ob 12. uri

Lokacija Število oseb
Brežice 0
Dobova Livarna 23
Gruškovje 0
Skupaj 23


Opomba: Podatki o številu migrantov v sprejemnih centrih variirajo zaradi premikov oz. transporta.

 

Število migrantov v namestitvenih centrih, stanje na dan 25. 2. 2016 ob 12. uri

Lokacija Število oseb
Šotorišče Šentilj  0
Šotorišče Integral Lendava 52
Sejmišče Celje 0
Vojašnica Vrhnika 84
Kompleks Logatec 0
Center za tujce, Postojna 224
Skupaj 360


Opomba: Podatki o številu migrantov v namestitvenih centrih variirajo zaradi premikov oz. transporta.

 

Število migrantov, ki so zapustili Slovenijo (predaja avstrijskim varnostnim organom in drugo), stanje na dan 25. 2. 2016 do 12. ure

Datum Število oseb
Skupaj januar 2016 62.796
1.2.2016 1.128
2.2.2016 410
3.2.2016 757
4.2.2016 880
5.2.2016 2.157
6.2.2016 2.090
7.2.2016 2.586
8.2.2016 2.257
9.2.2016 3.132
10.2.2016 2.729
11.2.2016 2.560
12.2.2016 2.176
13.2.2016 2.001
14.2.2016 2.077
15.2.2016 1.377
16.2.2016 854
17.2.2016 0
18.2.2016 692
19.2.2016 0
20.2.2016 395
21.2.2016 784
22.2.2016 516
23.2.2016 0
24.2.2016 0
25.2.2016 453
Skupaj februar 2016 32.011
Skupaj 94.807


Opomba: Število beguncev in migrantov, ki so zapustili Slovenijo od 20. oktobra 2015 do 31. decembra 2015, je bilo 365.790 (31. decembra 2015 je državo zapustilo 1.467 migrantov). Podatke o številu migrantov, ki so zapustili državo, smo začeli voditi šele 20. oktobra 2015, zato je skupno število izstopajočih tujcev v letu 2015 neprimerljivo s skupnim številom tujcev, ki so do konca leta 2015 vstopili v državo (pri teh se namreč podatki vodijo že od 16. oktobra).


Aktivnosti slovenske policije v zvezi z aktualnimi migracijskimi tokovi