Sorodne objave

 

Poletne dni spremlja visoka temperatura v ozračju, tudi čez 30 stopinj Celzija. Medtem ko se lahko ljudje temu prilagodimo, pa to ne velja vedno za živali. Zato pred odhodom od doma poskrbimo zanje!

vodniki02

Živali zaradi različne telesne zgradbe in bioloških lastnosti različno uravnavajo toploto, zato v vročih dneh potrebujejo ustrezno oskrbo. Zagotovite jim primeren prostor v senčni legi, po možnosti v hladnih prostorih. Na razpolago naj imajo svežo in pitno vodo ter hrano.To velja za vse živali, ne samo za pse in mačke, ki jih je kot hišnih ljubljenčkov največ.

Če boste dopust preživeli skupaj s svojimi hišnimi ljubljenčki, pa se je treba zavedati, da Zakon o zaščiti živali določa posebne pogoje za prevoz živali, pri čemer je treba paziti, da ne prevažamo živali, ki niso sposobne za prevoz.

Živali, ki jih bomo prevažali s sabo, naj bodo deležne posebne skrbi, kot je zagotovitev ustreznega zračenja, temperature, zadostne količine vode ipd. Če je vaš hišni ljubljenček pes, ga na javnih krajih ne pozabite imeti na povodcu.

nagobcnik

Kršitev teh določb pri prevozu kakor tudi pri vsakdanjem ravnanju z živaljo se šteje za mučenje in je kot takšno prekršek, v hujših oblikah pa tudi kaznivo dejanje.

Nadzorstvo nad izvajanjem Zakona o zaščiti živali in na njegovi podlagi izdanih predpisov neposredno opravljajo uradni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, vsak od teh v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. Nadzorstvo nad izvajanjem nekaterih določb tega zakona ima poleg že navedenih služb tudi policija, ki ukrepa ob kršitvah določb. 

Naloge policije torej so, da po Zakonu o zaščiti živali obravnava prekrške, ki so v njeni pristojnosti, in po Kazenskem zakoniku obravnava kazniva dejanja mučenja živali.

Poleg tega policija sodeluje s pristojnimi veterinarskimi in inšpekcijskimi službami na področju preprečevanja in zatiranja nalezljivih živalskih bolezni in jim nudi asistenco pri opravljanju njihovih nalog, kadar je to potrebno. Sodeluje tudi z društvi za zaščito živali, kadar gre za neprimeren zakol ali ravnanje z živaljo, in s carino v primeru tihotapljenja živali čez mejo.

pes macka

Statistika kaže, da se najpogostejše kršitve zgodijo na cestah in trgih. Najpogosteje kršitelji:

 • ne zagotovijo fizičnega varstva nevarnih živali;
 • nimajo psa na povodcu;
 • nimajo nevarnega psa na povodcu z nagobčnikom ali zaprtega v boksu;
 • ne zagotovijo vzgoje in šolanja oz. drugih ukrepov in je žival zato nevarna okolici.
pes_vrvica

Vsem lastnikom oz. skrbnikom živali svetujemo:

 • Med dopustom je treba za hišne ljubljenčke zagotoviti popolno in celovito oskrbo, predvsem s svežo vodo in hrano.
 • Če se za dlje časa odpravljate od doma, je za živali treba najti ali oskrbo na domu ali jih namestiti v centre za oskrbo (v t. i. hotele za male živali ali druge organizacije).
 • Med prevozom živali v osebnih vozilih ali drugih transportnih sredstvih jim je treba omogočiti udobno in predvsem varno vožnjo (uporaba transportnih boksov za prevoz živali) in se na trasi potovanja večkrat ustaviti ter živali omogočiti sprostitev.
 • Pred potovanjem v druge države skupaj z vašim hišnim ljubljenčkom predlagamo, da se pozanimate o dokumentih, ki jih žival potrebuje za prestop državnih meja, prav tako se je treba pozanimati o nevarnosti kužnih in drugih bolezni na tistem območju.
 • Pri sprehajanju psov na javnih krajih morajo lastniki oz. skrbniki imeti pse na povodcih.
 • Nevarnega psa morajo njegovi lastniki oz. skrbniki - ne samo, da je na povodcu - opremiti tudi nagobčnikom; namestitev nevarnega psa na domu pa mora biti v zaprtem objektu (pesjaku) in tako, da tega ne more zapustiti brez navzočnosti lastnika oz. skrbnika.
 • Lastniki oz. skrbniki eksotičnih živali morajo poskrbeti, da te niso nevarne za okolico in zanje zagotoviti primerno fizično varstvo.

 

Poskrbite za lastno varnost in varnost drugih. Naj vam dopust oz. počitnice ostanejo v lepem spominu!