Sorodne objave

 

Slovenski policisti smo v zadnjem času zaznali več primerov sumov goljufij, pri katerih so se kot predmet kaznivega dejanja pojavili nepravi bankovci. Gre za neprave bankovce v apoenih po 1000 švicarskih frankov ali 500 evrov, vsi pa imajo odtisnjen napis Fac-simile.

500spr

500zad


Način storitve goljufije je navadno takšen, da neznanci navežejo stik z osebo, ki je zmožna pridobiti večje vsote denarja (npr. s prodajo nepremičnino večje vrednosti) ali nastopa kot investitor, partner ipd. Nato ji ponudijo sklenitev ugodnega posla, pri čemer jo prepričajo, da del denarja plača vnaprej, češ da posla drugače ne bi bilo mogoče izpeljati. V pojasnilo dodajo, da potrebujejo del denarja za sprostitev depozita večje vrednosti na banki in podobno. Navadno del posla izpeljejo, pri tem pa včasih pride do manjšega oškodovanja, zaradi česar oškodovancu ponudijo nadomestilo za nastalo škodo. Ta mora nato ponovno vložiti denarna sredstva, češ da si bo tako povrnil nastalo škodo in pridobil profit.

V vseh nam znanih primerih se je zadnji del oškodovanja zgodil v tujini (Italiji). Pod pretvezo diskretnosti želijo goljufi posel skleniti v hotelu oz. hotelski sobi, kot garancijo, da je posel resen in brez kakršnegakoli tveganja za stranko, pa ji ponudijo prej navedene neprave bankovce v zvitkih, od katerih sta pristna le prvi in zadnji v zvitku. Stranke zaradi že prej vzpostavljenega zaupanja denarja ne pregledajo, pogosto tudi ne preštejejo. Z neznanci se poslovijo v dobri veri in upanju, da bo posel v kratkem uspešno sklenjen, a že po prihodu domov ugotovijo, da denar ni pristen, neznanci pa ob klicu nedosegljivi.

Vse državljane zato opozarjamo, naj bodo pri sklepanju tovrstnih poslov skrajno previdni oz. naj jih raje sklepajo na bankah, denar pa ob tem preštejejo in pregledajo!

1000chf spr

1000chf zad