Sporočila za javnost - arhiv

Generalni direktor policije dr. Darko Anželj je danes, 11. januarja 2005, sprejel policiste, ki odhajajo v policijsko misijo JIPTC v Jordanijo, EUPOL PROXIMA v Makedonijo, EUPM in Urad visokega predstavnika (OHR) v Bosno in Hercegovino.

Policijsko veteransko društvo SEVER za Koroško in Združenje SEVER sta v torek, 28. decembra 2004, v Slovenj Gradcu pripravila tradicionalni novoletni sprejem za svojce v osamosvojitveni vojni padlih policistov Bojana Štumbergerja, Željka Ernoiča in Marjana Doblška.

Policija že več let intenzivno izvaja aktivnosti, ki so usmerjene v preprečevanje negativnih posledic pri uporabi pirotehničnih izdelkov. Vsakoletno analiziranje varnostnega stanja in ukrepov ob koncu leta (december in začetek januarja) je osnova tudi za načrtovanje nalog in aktivnosti v naslednjem letu.

Danes, 22. decembra 2004, je bila pri slovenski policiji na obisku delegacija srbske policije, ki jo je sprejel dr. Darko Anželj, generalni direktor slovenske policije, skupaj s sodelavci Stjepanom Kovačevičem, direktorjem Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave, Marjanom Antončičem, pomočnikom direktorja Urada za informatiko in telekomunikacije Generalne policijske uprave, Antonom Travnerjem iz Generalne policijske uprave in Markom Rodetom iz Sektorja za mednarodno sodelovanje.

V sredo, 22. decembra 2004 ob 11. uri, bo v Veliki sejni sobi Ministrstva za notranje zadeve v Ljubljani novinarska konferenca, na kateri bosta generalni direktor policije dr. Darko Anželj in direktor Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave Milan Horvat predstavila projekt Samostojna policijska postaja in aktivnosti policije pri preprečevanju zlorabe ob uporabi pirotehničnih izdelkov.

V Policijski akademiji je generalni direktor policije dr. Darko Anželj v petek, 17. decembra 2004, sprejel komandirje policijskih postaj, člane ožjega kolegija direktorjev policijskih uprav in vodje notranjih organizacijskih enot v generalni policijski upravi, da skupaj pregledajo rezultate letošnjega dela in se pogovorijo o izzivih, ki čakajo policijo v naslednjem letu.

Generalni direktor policije dr. Darko Anželj je včeraj, 14.12.2004, odredil strokovni nadzor nad delom Policijske uprave Celje.

Direktor uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave Milan Horvat in direktor kriminalistične policije Generalne policijske uprave Stjepan Kovačevič sta konec prejšnjega tedna sprejela policista Postaje mejne policije Obrežje Gorazda Šterka in komandirja postaje Roberta Kobeta.

V ponedeljek, 13. decembra 2004 ob 11. uri, bo v Veliki sejni sobi Ministrstva za notranje zadeve v Ljubljani novinarska konferenca.

S 1. januarjem 2005 bo začel veljati novi Zakon o varnosti cestnega prometa, ki prinaša številne novosti.

Na dvodnevnem uradnem obisku pri vodstvu slovenske policije je šefa bavarske policije Waldemar Kindler in višjo svetovalko vlade s področja mednarodnega policijskega sodelovanja Julijo Dempf sprejel generalni direktor slovenske policije dr. Darko Anželj z najožjima sodelavcema, direktorjem Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave Milanom Horvatom in direkotorjem Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave Stjepanom Kovačevičem.

Avstrijski varnostni organi so slovensko policijo zaprosili za pomoč pri iskanju pobeglega zapornika, avstrijskega državljana Tiborja Foca, zoper katerega je razpisana mednarodna tiralica. Policija ga išče že 9 let.

Med 6. in 7. decembrom 2004 bo na uradnem obisku pri vodstvu slovenske policije delegacija bavarske policije, ki jo bo vodil šef bavarske policije g. Waldemar Kindler.

Delavci slovenske policije bodo v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije ponovno, letos že tretjič, organizirali krvodajalsko akcijo, ki poteka pod geslom "VARUJEMO, DARUJEMO, REŠUJEMO".

Vsako leto je 3. december posvečen invalidom in obravnavi njihove problematike. Slednji so tudi v cestnem prometu v skladu z načelom zaupanja potrebni posebne pozornosti in skrbi.

Generalna policijska uprava in Generalni urad Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij obveščata, da danes, 30.11.2004, poteka skupna taktična vaja na Policijski upravi Novo mesto in Zavodu za prestajanje zapora Dob pri Mirni.

Generalni direktor policije dr. Darko Anželj in generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Dušan Valentinčič sta danes, 29.  novembra 2004, v prostorih Generalne policijske uprave podpisala sporazum o sodelovanju na področju obravnave situacij zajetij in ugrabitev talcev, zasedbi objektov in podobnih varnostnih situacijah v zavodih za prestajanje kazni zapora.

V ponedeljek, 29. novembra 2004 ob 11. uri, bo v Veliki sejni sobi Ministrstva za notranje zadeve v Ljubljani novinarska konferenca, na kateri bodo direktor Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave Milan Horvat, vodja Sektorja prometne policije Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave Ljubo Zajc in vodja Oddelka za nadzor in prometne nesreče v Sektorju prometne policije Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave Robert Sušanj predstavili stanje varnosti cestnega prometa in dejavnost policije do konca letošnjega leta.

V prostorih Policijske akademije v Tacnu je v četrtek, 25. novembra 2004, potekal posvet Etika v policiji - iz teorije v prakso, ki ga je organizirala Policjska akademija Generalne policijske uprave.

V četrtek, 25. novembra 2004, je v železarni podjetja Štore Steel d..o.o. v Štorah v okviru mednarodne humanitarne akcije Fontana miru potekalo taljenje starega orožja v navzočnosti komisije Ministrstva za notranje zadeve.