Sporočila za javnost - arhiv

V policijskem Vadbenem centru v Gotenici je v petek, 10.septembra 2004, že trinajstič potekal preizkus usposobljenosti policistov Posebne policijske enote Generalne policijske uprave.

V letu 2003 je bilo evidentirano 201 kaznivo dejanje preprečitve uradnih dejanj in napadov na policiste, pri tem pa je bilo evidentiranih 98 telesnih poškodb, in sicer 97 lahkih in 1 huda.

V Uradnem listu RS, št. 95/2004 z dne 27.08.2004, je objavljen Pravilnik o prepovedi približevanja določenemu kraju oziroma osebi. V pravilniku je urejen postopek izvajanja novega policijskega pooblastila, s katerim je možno kršitelja odstraniti z določenega območja in prepovedati približevanje določeni osebi ali območju.

V policijskem vadbenem centru v Gotenici bo v petek, 10. septembra 2004 potekal letni preizkus usposobljenosti pripadnikov Posebne policijske enote Generalne policijske uprave.

Zaradi netočnih razlag v zvezi s premestitvami delavcev policije, ki se v zadnjem času pojavljajo v medijih, objavljamo širše pojasnilo:

V zadnjih letih je tehnologija na področju orožja v svetu zelo napredovala. Cilj je bil zmanjšanje posledic zaradi uporabe hudih prisilnih sredstev, ki se v posameznih primerih končajo tudi s smrtjo.

Zaradi različnih razlag policijskega dokumenta - ukrepi slovenske policije na morju z dne 04.08. 2004 v medijih, objavljamo širše pojasnilo:

Slovenija je 1. septembra 2004 pridobila status polnopravne članice Evropskega policijskega urada Europol.

Slovenska policija je zamenjala dve stari vozili z novima, ki sta opremljeni z videonadzornim sistemom PROVIDA. Avtomobila Škoda Superb in Volvo S60 bosta opravljala nadzor prometa na novomeški oziroma ljubljanski policijski upravi.

Ob dnevu policije smo v vitrinah generalne policijske uprave na Štefanovi 2 prvič poskusno predstavili dela štirih umetnikov iz policijskih vrst.