Sporočila za javnost

Kriminalistična policija se v zadnjem času ponovno srečuje z novimi primeri kreditnih goljufij oziroma prijavami oškodovancev, ki so želeli pridobiti kreditna sredstva od raznih posrednikov ali zastopnikov (večinoma gre za družbe z omejeno odgovornostjo) tujih gospodarskih družb.

Delegacija evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ravnanja in kaznovanja (European Committee for Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) pod vodstvom ge. Jagode Poloncove, ki bo na delovnem obisku v Sloveniji od 16. do 27. septembra 2001, se je danes, 18. septembra 2001 srečala s predstavniki vodstva slovenske policije.

Vlada Republike Slovenije je današnji dan razglasila za dan žalovanja v spomin na žrtve terorističnih napadov v ZDA.

Med 24. in 28. septembrom 2001 bo v Budimpešti na Madžarskem 70. konferenca Interpola.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 31/00, uvaja v 15. poglavju nov institut "opozorilo", ki določa, da lahko pooblaščena uradna oseba organov in organizacij (iz 105. in 241. člena zakona o prekrških), torej tudi policisti, namesto vložitve predloga za uvedbo postopka o prekršku oziroma namesto izreka denarne kazni takoj na kraju prekrška, storilcu prekrška izreče opozorilo, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in, če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep.

Danes, 7. septembra 2001 je generalni direktor policije Marko Pogorevc v svoji pisarni sprejel štiri policiste, ki se jim je pred kratkim iztekel mandat v mednarodni misiji, in sicer Boruta Eržena in Aleša Grudnika, ki sta delovala v Albaniji, kjer je junija letos misija prenehala delovati, ter Franca Mišmaša in Matjaža Marolta, ki sta zaključila z delom na Vzhodnem Timorju.

Slovenski policisti so s svojim znanjem, izkušnjami in visoko usposobljenostjo že večkrat dokazali, da lahko pomagajo drugim državam oziroma na območjih, kjer obstajajo krizne razmere zaradi vojn, terorizma ali zaradi drugih dogodkov ob tranziciji družbene ureditve. Slovenska policija že od leta 1997 sodeluje v različnih mednarodnih misijah - v Albaniji v okviru operacije MAPE (Multinational Advisory Police Element), na Kosovu, na Vzhodnem Timorju, od julija 2001 pa tudi v Makedoniji.

Na letališču Brnik so se danes, 6. septembra 2001, člani prve himalajske odprave slovenskih policistov, policisti Robert Kralj, Matej Brajnik in Izidor Kofler iz Policijske uprave Kranj, Franc Rožman in Aleš Miklavčič iz Specialne enote Generalne policijske uprave, Maksimiljan Trop iz Službe za informatiko in telekomunikacije Generalne policijske uprave, Davo Karničar iz skupine športnikov Generalne policijske uprave, vodja odprave alpinist Viki Grošelj, podpredsednik Planinske zveze Slovenije Tone Škarja kot organizacijski vodja odprave in zdravnik dr. Igor Tekavčič ter pobudnik odprave Rafael Vodišek iz Skupnih služb Generalne policijske uprave odpravili na 8201 metrov visoko goro Čo Oju.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških uvaja nov institut "opozorilo", ki določa, da lahko pooblaščena uradna oseba organov in organizacij namesto vložitve predloga za uvedbo postopka o prekršku oziroma namesto izreka denarne kazni takoj na kraju prekrška storilcu prekrška izreče opozorilo.

V četrtek, 6. septembra 2001 ob 15.20 uri odhaja na pot 1. Himalajska odprava slovenskih policistov, ki jo vodi Viki Grošelj.