V Posebno policijsko enoto so lahko razporejeni uniformirani in neuniformirani policisti, ki:

  • morajo biti psihofizično sposobni za opravljanje zahtevnih operativnih nalog policije in so svoj namen izkazali s pisno prošnjo,
  • imajo občutek za delo v skupini,
  • so v policiji najmanj 12 mesecev od zaključka šolanja,
  • imajo opravljen izredni zdravstveni pregled,
  • imajo opravljeno usposabljanje za novega policista PPE v roku enega leta od imenovanja v enoto.

Prednost pri imenovanju v PPE imajo kandidati, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje in dokažejo svoje predhodno znanje borilnih veščin, praktičnega postopka, strelstva in policijskih pooblastil. V primeru večjega števila kandidatov se lahko izvede izbirni preizkus. 

Z vstopom v PPE policist prevzame poleg določenih posebnih pravic tudi dolžnosti, med katerimi je obvezno izvajanje nalog in usposabljanj v PPE najmanj tri leta od prvega imenovanja. Policist PPE, ki po tem času ne želi več izvajati nalog v okviru te enote, mora na poveljstvo nasloviti zaprosilo s kratko obrazložitvijo o prenehanju s tovrstnim delom. Poveljstvo ga v roku enega leta obravnava in upošteva pri pripravi nove letne odločbe o imenovanju policistov PPE.