Sporočila za javnost

Preventivni projekt Policist Leon svetuje so zasnovali v Policijski upravi Slovenj Gradec. Pri vsebinski pripravi in oceni projekta je sodelovalo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. Na območju Policijske uprave Slovenj Gradec so projekt izvedli že leta 2007 in je bil zelo dobro sprejet, tako med otroki in učitelji kot med starši, zato smo ga oktobra 2008 začeli izvajati na celotnem območju Slovenije. Projekt je namenjen učencem in učenkam 5. razredov devetletnega programa osnovne šole, kar pomeni, da naj bi vsako leto sodelovalo približno 20.000 učencev.

Nosilec projekta je Služba generalnega direktorja policije, izvajalci pa so policijske uprave oziroma policijske postaje v sodelovanju z osnovnimi šolami.

S projektom želimo otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju, in jih poučiti o primernem samozaščitnem oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih. Poleg tega želimo povečati prepoznavnost vodij policijskih okolišev in okrepiti partnersko sodelovanje med otroci, učitelji in starši ter policijo.

Potek projekta

PolicistLeonOsrednji pripomoček pri izvajanju projekta je delovni zvezek Policist Leon svetuje  .

V njem so obravnavane varnostne vsebine, ki so razdeljene na pet sklopov in zajemajo več vsebin, prilagojenih tudi letnemu času:

  • promet (varna pot v šolo, varnostni pas, varnost pešcev),
  • pirotehnika (posledice uporabe pirotehnike, vandalizem, varna smuka),
  • nasilje (med vrstniki, v družini, srečanje z neznanci ...),
  • kriminaliteta (sam doma, vlom v stanovanje, varovanje lastnine ...) in
  • kolo (varna vožnja s kolesom, kolesarski izpit, varnost na kopališčih ...).

Uvodni del delovnega zvezka je namenjen predstavitvi dela policista. Posamezne teme so opisane v namišljeni zgodbici, sledijo pa vprašanja in nasveti policista Leona. Učenci zvezek dobijo v osebno last. Doma skupaj s starši odgovarjajo na različna vprašanja v zvezi z varnostjo. Pri reševanju nalog iz delovnega zvezka lahko sodelujejo tudi drugi, ki lahko kakor koli pripomorejo k vzgoji in zagotavljanju splošne varnosti otrok.

Projekt poteka tako, da vodje policijskih okolišev med razrednimi urami učencem podajajo naštete varnostne vsebine iz delovnega zvezka. V razredu se tudi učitelj aktivno vključuje v razpravo in vzpodbuja učence k sodelovanju. Učenci morajo ves čas aktivno sodelovati in iskati rešitve problemov ali se tudi doma vnaprej pripraviti za naslednjo učno uro. Vodja policijskega okoliša za predstavitev vseh vsebin porabi po pet šolskih ur v vsakem razredu oziroma za vsak sklop po eno učno uro.

Da bi bili učenci čim bolj motivirani za delo v razredu, smo pripravili tudi nekaj privlačnih nagrad. Učenci po vsakem sklopu izpolnijo kupon, ki je na zadnji strani delovnega zvezka, ter ga dajo v posebno škatlo. Vodja policijskega okoliša po zaključenih vseh petih sklopih v vsakem razredu izžreba po tri učence, ki dobijo nagrade. Vsi učenci dobijo tudi priznanja, ravnatelji in učitelji pa zahvale za sodelovanje.

V okviru projekta poteka tudi natečaj za najboljši spis, risbo, pesem ali drug avtorski izdelek na teme:

  • Moja izkušnja s policistom
  • Kako varen sem na cesti
  • Ostal sem brez denarnice, mobitela, ure ...

PolicistLeon01Najboljše čakajo privlačne nagrade. Sodelovanje na natečaju ni obvezno. Če se v šoli odločijo za sodelovanje, učitelji izberejo najboljše avtorsko delo v vsakem razredu in jih do konca šolskega leta pošljejo Ministrstvu za notranje zadeve - Policiji. V Generalni policijski upravi neformalna delovna skupina iz predstavnikov različnih služb izbere devet najboljših izdelkov in jih nagradi. Poleg tega nagrajenci dobijo tudi različno preventivno gradivo. Za oceno uspešnosti projekta in zadovoljstva sodelujočih v projektu, je za (enako kot so storili na območju PU Slovenj Gradec) vodstva šol, učitelje, starše in vodje policijskih okolišev pripravljena tudi anketa.

Učenci razredov 5. a in 5. b iz Osnovne šole II Murska Sobota so za natečaj v šolskem letu 2008/2009 posneli filma Nesreča in Tolpa, ki sta bila med najboljšimi izdelki in so zanju prejeli tudi simbolične nagrade. Pri ustvarjanju filma sta sodelovala tudi vodja projekta, Jasna Perš, za tehnično izvedbo pa je poskrbel učitelj Marko Wolf. Z njihovim dovoljenjem filma objavljamo na internetu, kot spodbudo za nadaljnje sodelovanje učencev in šol v preventivnih aktivnostih, ki so namenjeni izboljšanju njihove varnosti.

Nesreča (wmv, 10 MB) 

Tolpa (wmv, 12MB) 

Prispevki:

Z obiskom treh policijskih enot razveselili otroke, nagrajence zaključnega natečaja Policist Leon svetuje (3. 11. 2010)

Ob zaključku projekta Policist Leon svetuje razstavili najboljše prispevke in nagradili učence (9. 10. 2009)

Preventivni projekt Policist Leon svetuje in druge preventivne aktivnosti policije (23. 9. 2008)

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DOBOVEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.07.2022 ob 18:30 IZSTOP 15 minut
DRAGONJA AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.07.2022 ob 11:00 VSTOP 30 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.07.2022 ob 14:15 VSTOP 5 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 30.06.2022 ob 16:00 IZSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.07.2022 ob 17:50 IZSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.07.2022 ob 17:49 VSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.07.2022 ob 14:31 IZSTOP 45 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.07.2022 ob 13:30 VSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.07.2022 ob 17:49 VSTOP 2 uri
GRUŠKOVJE TOVORNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.07.2022 ob 14:32 VSTOP 1 ura 30 minut
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.07.2022 ob 12:40 VSTOP 45 minut
METLIKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.07.2022 ob 17:30 IZSTOP 15 minut
PETRINA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.07.2022 ob 18:40 IZSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.07.2022 ob 14:15 VSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 01.07.2022 ob 18:30 IZSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.