Sporočila za javnost

S sklepom Vlade Republike Slovenije je šola ustanovljena kot organizacijska enota v Policijski akademiji na Generalni policijski upravi.

Šola oz. njeni organi opravljajo naloge v skladu s predpisi, ki urejajo višje strokovno izobraževanje, in druge naloge, določene s sklepom o ustanovitvi ter predpisi s področja dela policije. Kot izvajalka javnoveljavnih višješolskih študijskih programov je vpisana v knjigo razvida višjih strokovnih šol.

Višješolski študijski program Policist

Višja policijska šola je izvajalka višješolskega študijskega programa Policist 

Organiziranost šole

Šolo vodi ravnatelj, delujejo pa še naslednji organi:

Dodatne informacije

Višja policijska šola
Referat za študentske zadeve

Rocenska 56
1211 Ljubljana - Šmartno
Slovenija

01 514 71 47

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 16:40 VSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 16:21 IZSTOP 5 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 14:30 VSTOP 15 minut
DRAGONJA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 14:30 IZSTOP 30 minut
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 23:00 VSTOP 1 ura
GRUŠKOVJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 17:00 VSTOP 1 ura 30 minut
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 18:25 IZSTOP 5 minut
JELŠANE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 17:45 VSTOP 10 minut
METLIKA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 17:00 VSTOP 30 minut
OBREŽJE AVTOBUSNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 17:00 VSTOP 1 ura 30 minut
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 23:00 VSTOP 30 minut
OBREŽJE OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 17:00 VSTOP 1 ura 30 minut
PETRINA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 14:40 IZSTOP 3 minut
PETRINA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 14:40 VSTOP 3 minut
PETRINA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 11:38 IZSTOP 15 minut
PETRINA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 11:36 VSTOP 20 minut
ROGATEC OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 06:01 IZSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 16:59 IZSTOP 5 minut
SEČOVLJE - KONTROLNA TOČKA VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 16:59 VSTOP 5 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 14:41 VSTOP 10 minut
SOČERGA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 14:40 IZSTOP 30 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 17:30 IZSTOP 5 minut
STAROD OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 16:00 VSTOP 5 minut
STAROD VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 16:00 IZSTOP 30 minut
STAROD VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 16:21 VSTOP 30 minut
STAROD VSI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 07.08.2022 ob 16:20 IZSTOP 45 minut
VINICA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 21:00 VSTOP 15 minut
VINICA OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 17:00 IZSTOP 30 minut
ŽUNIČI OSEBNI POVEČANA GOSTOTA PROMETA 06.08.2022 ob 14:15 IZSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.