Sporočila za javnost

 

S sklepom Vlade Republike Slovenije je šola ustanovljena kot organizacijska enota v Policijski akademiji na Generalni policijski upravi.

Šola oz. njeni organi opravljajo naloge v skladu s predpisi, ki urejajo višje strokovno izobraževanje, in druge naloge, določene s sklepom o ustanovitvi ter predpisi s področja dela policije. Kot izvajalka javno veljavnih višješolskih študijskih programov je vpisana v knjigo razvida višjih strokovnih šol.


Višja policijska šola izvaja naloge na področjih:

 

Šolo vodi ravnatelj, delujejo pa še naslednji organi:

 

Dodatne informacije na tel. št. Višje policijske šole: 01/514 71 50.

 

 

Zastoji na mejnih prehodih

Mejni prehod Promet Razlog Osveženo Vstop/Izstop Čakalna doba
STAROD OSEBNI RAZLOGI SOSEDNJIH MO 15.02.2019 ob 21:43 IZSTOP 5 minut

Informacije o razmerah in zastojih na cestah so dostopne na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste.
Podatki so dostopni tudi na spletnem servisu.