Sorodne objave

 

V zadnjih letih v policiji sistematično krepimo področje znanstvenega raziskovanja. Izvajamo različne splošne in aplikativne znanstvene raziskave na ključnih področjih policijskega dela (npr. o organizacijski klimi, stališčih javnosti o policiji, razvoju vodenja, upravljanju človeških virov, izvajanju policijskih pooblastil, zaposlitvenih možnostih v policiji), organiziramo različne posvete in sodelujemo z zunanjimi znanstvenoraziskovalnimi institucijami in fakultetami.

slika dveh oseb, ki v rokah držita list z različnimi grafi

Obravnavamo tudi prošnje za raziskovanje, ki jih na policijo naslavljajo študenti različnih šol, raziskovalci, izobraževalne organizacije in raziskovalne institucije.

Prošnja za podatke policije v raziskovalne ali študijske namene

V Centru za raziskovanje in socialne veščine v Policijski akademiji obravnavajo tudi številne prošnje študentov in drugih raziskovalcev, ki niso zaposleni v Policiji.

Če tudi sami želite podatke za pripravo svoje diplomske, magistrske, specialistične, doktorske naloge ali druge raziskave, nam po navadni ali elektronski pošti (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) pošljite izpolnjeno pisno prošnjo na predpisanem obrazcu z vsemi prilogami: Prošnja za podatke v raziskovalne ali študijske namene

Za raziskovalno dejavnost na delovnem področju policije in za sodelovanje z drugimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami je pristojen Center za raziskovanje in socialne veščine znotraj Policijske akademije, ki je že od ustanovitve leta 2014 v vlogi strateškega in operativnega partnerja policijskim enotam na vseh ravneh.

logo za področje raziskovanjaV centru konstantno razvijajo področje raziskovanja, sklepajo sporazume o sodelovanju z različnimi znanstveno raziskovalnimi inštitucijami (npr. Fakulteto za varnostne vede, Fakulteto za družbene vede, Fakulteto za upravo in Inštitutom za kriminologijo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani), izvajajo razvojne aktivnosti, ki so usmerjene v integracijo našega znanja v širši kontekst znanstveno-raziskovalne sfere preko Agencije za razvojno in raziskovalno dejavnost RS, in se vključujejo v domače in mednarodne aktivnosti, ki koristijo sistemu policije.

Oddelek za načrtovanje in analitiko znotraj Sektorja za razvoj in sistemske naloge pa v okviru analitske dejavnosti sodeluje pri analizah varnostnih dogodkov in izdelavi varnostnih ocen, preučuje družbene pojave, ki vplivajo na varnost in policijsko delo, pripravlja srednjeročne in letne načrte dela policije, skrbi za periodično poročanje o delu policije in opravlja druge naloge s področja priprave metodologije, izdelave analiz ter načrtovanja in poročanja.

Povezane vsebine

Center za raziskovanje in socialne veščine
Sektor za razvoj in sistemske naloge
Letna poročila o delu policije
Resolucija ter načrti razvoja in dela policije
Drugi posvet o raziskovalni dejavnosti v Policiji - zbornik prispevkov (2022)
Prvi posvet o raziskovalni dejavnosti v Policiji - zbornik prispevkov (2016)
Delovna področja