Na mejnem prehodu Jelšane smo v torek, 18. maja 2010, gostili študente Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani.

DSCN2693 1

Predstavniki policije in carine na Mejnem prehodu za mednarodni cestni promet Jelšane smo študente pod vodstvom mag. Slavka Debelaka sprejeli na mejnem prehodu. Pri uvodni predstavitvi v sejni sobi smo obiskovalcem prikazali in pojasnili delo in poslanstvo mejne policije na zunanji schengenski meji. Tema pogovora je bila opravljanje mejne kontrole v skladu z Zakonikom o schengenskih mejah, varovanje državne meje, preprečevanje nedovoljenih migracij in izvajanje schengenskega pravnega reda.

Po končani predstavitvi smo obiskovalcem pokazali opremo, ki jo policisti uporabljajo neposredno pri mejni kontroli. Ogledali so si tudi izvedbo mejne kontrole in uporabo schengenskega informacijskega sistema. Študenti so si v okviru obiska ogledali še območje mejnega prehoda in ostale delujoče objekte na njem.