Sorodne objave

 

Ministrstvo za notranje zadeve bo v brezplačno uporabo za obdobje petih let oddalo poslovne prostore in garažo v Cerknici.

Ministrstvo za notranje zadeve objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo poslovnih prostorov in garaže na naslovu Cesta v Dolenjo vas 3, Cerknica, v brezplačno uporabo.

Predmet oddaje v brezplačno uporabo so trije neopremljeni poslovni prostori v izmeri 25,16 m2, 25,18 m2 in 24,47 m2 ter garaža v izmeri 28,75 m2, s souporabo predprostora, sanitarij, hodnika, vetrolova, prostora za čistila in zunanjega stopnišča, vse v stavbi Policijske postaje Cerknica, na naslovu Cesta v Dolenjo vas 3 v Cerknici.

Poslovni prostori se oddajajo v brezplačno uporabo za določen čas, in sicer za obdobje petih let.

Poslovni prostori se oddajajo v brezplačno uporabo predvidoma Rdečemu križu Slovenije -Območnemu združenju Cerknica - Loška dolina - Bloke.

V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo notranje ministrstvo izvedlo dodatna pogajanja. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki bodo z vidika svoje dejavnosti in varnostne ocene najprimernejši. Ponudniki morajo svoje ponudbe poslati najkasneje do 4. marca 2020.

Vse informacije najdete na osrednjem spletnem mestu državne uprave gov.si.